Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av arbete med åtgärder

Illustration blåa toner

Varje år följer vattenmyndigheterna upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Det görs genom en återrapportering. Uppföljningen är även en viktig del i samverkan mellan alla de som berörs av åtgärdsprogrammet för vatten.

Åtgärdsrapporteringen utgår från åtgärd 1 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, som säger att alla myndigheter och kommuner som berörs ska rapportera vad man gjort föregående år. Syftet är att vattenmyndigheterna ska kunna följa hur arbetet går och samtidigt göra bedömningar om hur det fortsatta vattenförvaltningsarbetet bör se ut. Resultaten används även av Kolada och Aktuell Hållbarhet i deras kommunranking. Kommunerna kan även använda resultatet för att jämföra sig med varandra.

Återrapporteringen för 2021 är den sista i nuvarande vattenförvaltningscykel. Sista dag för att lämna in återrapporteringen är den 28 februari varje år.

Kontakt