Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1,5 miljoner kronor till restaureringen
av Ebba Brahes lusthus

Ebba Brahes lusthus

Länsstyrelsen ger Skinnskattebergs kommun 1 489 000 kronor i stöd för renovering av Ebba Brahes lusthus. Syftet är att lusthuset ska fortsätta att locka besökare även i framtiden.

Skinnskattebergs kommun investerar i renoveringen av Ebba Brahes lusthus och vatten- och naturområdet kring huset. Målet för restaureringen är att lusthuset ska återigen kunna fungera som ett säkert och tryggt besöksmål med möjlighet till både natur- och kulturupplevelser.

- Länets rika kulturarv, de många värdefulla natur- och kulturmiljöerna är viktiga föremål för turism. Genom att bevara, vårda och utveckla de värdena blir länet en attraktiv plats att bo, leva och verka i, säger Indi Persson, handläggare på Länsstyrelsen.

Finansieringen av bidraget sker dels genom Landsbygdsprogrammet 2014–2020, dels genom kulturmiljövårdsanslaget. Projektet ska vara klart 2022.

- Ebba Brahes lusthus bidrar till en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö och det är mycket positivt att Skinnskattebergs kommun nu bevarar lusthuset, säger Anna Ahlberg, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen.

Kontakt