Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu får lantbrukarna i Västmanland sina jordbrukarstöd

En stor veteåker i ett öppet jordbrukslandskap.

Foto: Ylva Granath.

På fredag den 3 december får 1442 lantbrukare i Västmanland sammanlagt 230 miljoner kronor i jordbrukarstöd. Den största andelen, 133 miljoner kronor, betalas ut i gårdsstöd. Alla stödberättigade lantbrukare i Västmanland får sitt gårdsstöd under december.

De stöd som betalas ut på fredag är gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare och nötkreatursstöd. Dessa stöd finansieras av EU. Även miljöersättningar, stöd för ekologisk produktion och kompensationsstöd betalas ut samma dag. Stöden finansieras både av EU och Sverige. Det är Länsstyrelsen som handlägger, kontrollerar och beslutar om jordbrukarstöd.

- Jordbrukarstöden är viktiga för jordbrukets konkurrenskraft och bidrar till den inhemska matproduktionen. Vi vet att 2021 varit ett extra tufft år för många lantbrukare i länet. Därför känns det väldigt bra att vi lyckats betala ut pengar till så många innan årsskiftet, säger Maria Ek, chef för Avdelningen för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.

Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att öka lantbrukets konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Syftet med förgröningsstödet är att minska jordbrukets klimatpåverkan och öka den biologiska mångfalden.

Stödet till unga lantbrukare ska underlätta för unga nystartade företagare. Nötkreatursstödet ökar möjligheten till en lönsam mjölk- och köttproduktion.

Miljöersättningarna bidrar till att hålla betesmarker och slåtterängar öppna, minska näringsläckaget och öka vallodlingen i Sverige. Stödet för ekologisk produktion ska just bidra till att öka den ekologiska produktionen. Kompensationsstöd betalas ut till lantbrukare som bedriver jordbruk i områden med sämre förutsättningar, vilket gör att en större del av vårt jordbrukslandskap kan hållas öppet.

Kontakt