Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framgångsrika krafttag mot utanförskap för utrikesfödda kvinnor i Västmanland

Teckning på en kvinna bredvid ett bord med nyttig mat på ena sidan och ohälsosam mat på andra.

Teckning: Alessia C Bark

Nu är projektet Kvinna in i Sverige avslutat. Genom projektet har länsstyrelsen tillsammans med fem kommuner i länet tagit krafttag mot utrikesföddas kvinnors arbetslöshet och utanförskap.

I Västmanlands län har ­­­många av de 180 utrikesfödda kvinnor som stod långt från arbetsmarknaden lämnat projektet närmat sig studier eller arbete. I projektet har Länsstyrelsen och Sala, Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg och Köping arbetat i multikompetenta team för att bryta den isolering och ohälsa som vissa utrikesfödda lever i. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden, ESF.

– Vi ser att samverkan, multikompetenta team och könsuppdelad verksamhet är tydliga framgångsfaktorer för att lyckas bryta den isolering som dessa kvinnor lever i, säger Torbjörn Messing, sakkunnig på länsstyrelsen i Västmanland.

Kvinna in i Sverige har arbetat med kvinnor som står längst bort från det svenska samhället och har gjort det i flera års tid. De har gått SFI utan att har tillgodogjort sig tillräckliga kunskaper i det svenska språket och har ofta levt i isolering. Deras hälsa har och kunskap om det svenska samhället har många gånger varit dålig.

Fakta om Kvinna in i Sverige

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen och fem kommuner i länet – Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. Länsstyrelsen har varit projektägare och tog tillsammans med kommunerna ett krafttag för att stärka förutsättningarna för utrikesfödda kvinnor som stod långt från arbetsmarknaden.

Projektet startade den 15 januari 2019 och avslutas idag, den 30 november 2021.

Resultat

180 kvinnor deltog projektet i Kvinna in i Sverige. Många av de kvinnor som lämnat projektet har närmat sig studier eller arbete i form av extratjänst, praktik, påbörjade studier eller andra arbetsmarknadsåtgärder.

Kontakt