Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

VafabMiljö tilldelas Västmanlands miljö- och klimatpris 2021

Tre kvinnor står bredvid varandra. En kvinna håller ett inramat diplom och en bukett. En kvinna håller enträplakett.

Idag mottog VafabMiljö Västmanlands miljö-och klimatpris 2021. Priset delades ut av landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande för Miljö- och klimatrådet vid en ceremoni på slottet i Västerås.

- Jätteroligt! Det här betyder mycket för vårt arbete. Vi syns och människor förstår att det spelar roll när man sorterar sitt matavfall. Då kan vi göra biogas och biogödsel som gör skillnad i klimatarbetet. Och det är ni som bor i Västmanland som bidrar till det genom att sortera ut ert matavfall. Det känns dubbelt så bra, säger Carina Färm, förbundsdirektör VafabMiljö.

Carina Färm mottog priset tillsammans med Olga Korneevets, processingenjör på VafabMiljö.

Miljö- och klimatrådets motivering av vinnaren lyder:

”Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 tilldelas VafabMiljö för den nya biogasanläggningen. VafabMiljö har under lång tid producerat biogas från rent matavfall till miljöfordon i Västmanland och biogödsel till lantbrukare. Med den nya effektivare anläggningen kan nu även förpackat livsmedel från butiker omhändertas. Teknik för att producera flytande biogas till industri och tunga fordon har tagits fram. Transportindustrin står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige och den nya toppmoderna biogasanläggningen kommer att bidra till en minskad klimat-påverkan. VafabMiljö bidrar genom denna anläggning till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild.”

- Det är glädjande att vi även i år har fått många värdiga kandidater nominerade. Kandidaterna driver ett bra miljö- och klimatarbete och bidrar på olika sätt till ett hållbart samhälle. Att ha fokus på miljö- och klimatfrågor är avgörande för att vi ska lyckas få ett hållbart samhälle för alla som lever idag, men också för våra barn och barnbarn. Med priset vill vi lyfta fram, skapa uppmärksamhet kring och hedra alla de som arbetar med miljö- och klimatfrågor och samtidigt få fram förebilder för att inspirera flera att engagera sig ännu mer, säger Minoo Akhtarzand, landshövding och ordförande i miljö- och klimatrådet.

Västmanlands miljö- och klimatråd som bildades 2016 beslutade två år senare att införa Västmanlands miljö- och klimatpris. Priset som delas ut för fjärde gången i rad, instiftades för att uppmärksamma en enskild person eller en organisation, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att främja länets miljö- och klimatarbete.

- Miljö- och klimatfrågorna är idag bland de viktigaste utmaningarna i världen. Att ha ett hållbart samhälle med bra utveckling, tillväxt och god livsmiljö för alla är en viktig global utmaning. Länsstyrelsen samordnar arbetet i länet och är medveten om att det krävs allas engagemang, kraftsamling och samverkan krävs för att kunna skapa det hållbara samhället, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Rådsmötet och prisutdelningen var den sista för ordförande Minoo Akhtarzand vars förordnande som landshövding går ut den sista november. Under ceremonin framförde ledamöterna sitt tack för hennes arbete och hon mottog Miljö- och klimatrådets hedersomnämnande.

- Jag är naturligtvis mycket stolt och tacksam över det stora engagemanget från de ca 160 miljö- och klimatintresserade nyckelpersonerna i Västmanland som är aktiva i rådets arbete. Västmanlands miljö- och klimatråd utstrålar samverkan, engagemang och delaktighet i ett aktivt miljö- och klimatarbete. Ett arbete som bidragit till förbättringar kring en av dagens viktigaste samhällsfrågor. Västmanlands miljö- och klimatråds ledamöter vill göra skillnad. Framförallt är jag mycket stolt över alla de 16-tal projekt som rådet har startat och äger samt genom olika organisationers projektledarskap hunnit bedriva. Särskilt är jag stolt över ett antal av dessa projekt som redan nått sitt avslut med ett gott resultat.

Kontakt