Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nästa vecka är ”En vecka fri från våld”

En person håller upp sin hand som ett stopptecken mot betraktaren

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det våldsförebyggande arbetet.

Syftet är att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande arbete för att förebygga och bekämpa mäns och killars våld med fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel. En vecka fri från våld är ett initiativ lett av organisationerna Unizon och MÄN med stöd från länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och SKR.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns ansvar för och delaktighet i det arbetet.

Under veckan ordnar Sveriges olika myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället olika aktiviteter för att uppmärksamma vikten av att arbeta mot våld, övergrepp och förtryck.

Årets kampanj går av stapeln vecka 47 (22-28 november) och via länken nedan hittar du de aktiviteter som sker i Västmanlands län under veckan.

En vecka fri från våld 2021 Länk till annan webbplats.

Kontakt