Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets naturvårdsplan är uppdaterad med 40 nya objekt

Kronan på en stor ek

Nu är Naturvårdsplanen för Västmanlands län ”En kartering av oskyddade naturvärden i Västmanland” uppdaterad. I denna version har det tillkommit sammanlagt 40 nya objekt, det vill säga områden med höga natur- och friluftsvärden.

I den uppdaterade planen har 11 objekt har tagits bort, eftersom dessa sedan 2015 har blivit naturreservat, naturvårdsavtal eller biotopskyddsområden. Naturvårdsplanen kommer att kompletteras med ett GIS-skikt vår WebbGIS. Än så länge är endast 2015 års version publicerad, men processen att publicera det nya skiktet är igång.

Naturvårdsplan för Västmanlands län Länk till annan webbplats.

Naturvårdsplanen är ett dokument som är ett komplement till länets skyddade områden och anger vad som behövs för att bevara dessa naturvärden på lång sikt. Den utgör också underlag till frågor som berör friluftsliv och kan användas till exempel i kommuners markanvändningsplanering. Planen tar även upp geologiska värden, något som inte brukar behandlas i andra sammanhang.

Den första versionen av planen togs fram 1985 och reviderades genom ett omfattande arbete år 2015. Länsstyrelsens ambition var är att regelbundet uppdatera planen för att informationen som återfinns där ska förbli aktuell och kunna hålla en så hög kvalitet som möjligt. Därför har både kommuner, ideella föreningar och medarbetare internt på Länsstyrelsen getts möjlighet att nominera nya objekt.

Kontakt