Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du hobbyhöns, burfåglar eller fjäderfän?

Ett stort antal bruna höns.

Foto: Pixabay

Under vintern 2020-2021 pågick det största utbrottet av fågelinfluensa någonsin i Sverige. Smittläget har ännu inte återgått till det normala. Under sommarmånaderna har enstaka fall påvisats hos vilda fåglar och i höst har trenden med ett ökat antal smittade vilda fåglar fortsatt. Förutom fågelinfluensa har även den smittsamma fågelsjukdomen newcastlesjuka påvisats i en besättning i Sverige.

I och med att flyttfågelströmmarna ökar stiger nu risken för smitta ytterligare. För att skydda svenska fågelbesättningar har därför Jordbruksverket beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i ett flertal län i södra Sverige. Även om Västmanland inte hör till de län där skyddsnivån höjts än är det bra att öka beredskapen genom att förbereda sig och känna till vad det innebär.

Vid skyddsnivå 2 ska alla fjäderfän hållas inomhus för att undvika att kontakt kan ske mellan fjäderfä och vilda fåglar. Om det inte går, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd utomhus. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Det är också bra om allmänheten rapporterar in fynd av döda vilda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Se länk nedan. På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi också få reda på om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

Allmänna hygienregler

  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner som att tvätta händer och byta skor.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Kontakt