Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt system för vädervarningar

Symbolerna för de nya vädervarningsnivåerna: gul varning, orange varning och röd varning

Symbolerna för varningarna gul, orange och röd varningsnivå. Foto: SMHI

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI sina vädervarningar. Nu blir lokala och regionala konsekvenser av väderhändelser tydligare. I det nya varningssystemet, som införs den 26 oktober, kan SMHI ta hjälp av Länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka just vårt län.

Varningen beror på konsekvenserna

I det nya systemet är vädervarningarna regionalt anpassade. Det krävs alltså inte samma snömängd i Västmanland som i Norrbotten för att det ska bli en vädervarning eftersom konsekvenserna blir olika.

Varningen baseras på vilka konsekvenser vädret ger i samhället. Varningarna är också anpassade efter andra faktorer. Exempelvis att väderhändelsen beräknas ske på natten när det är lite trafik, på morgonen när det är rusningstrafik, om det är sommar eller vinter, om det finns särskilt känsliga objekt i området och även hur vädret varit innan. Till exempel om det väntas stort snöfall i en situation då snöröjningen redan är ansträngd.

Nya varningsnivåer: gul, orange och röd

En viktig skillnad, jämfört med nu, är att SMHI slutar med klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället.

Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå som införs i oktober 2021. Symbolerna är från SMHI

Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå som införs 26 oktober 2021. Symbolerna är hämtade från SMHI.

Gul varning signalerar att vädret kan innebära konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Regional bedömning via Länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan SMHI ta kontakt med Länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera deras bedömningsunderlag. Till exempel om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som SMHI kan behöva känna till.

Kontakt