Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Temadag om de senaste arkeologiska fynden i Västmanland

Mängder av stenar på marken. Några ligger i en cirkelformation.

På lördag den 23 oktober är det återigen dags för den populära temadagen om de senaste arkeologiska fynden i Västmanland. Det grävs som aldrig förr i länet och nu har du möjlighet att höra arkeologerna själva berätta om undersökningar som fortfarande pågår. Det kommer att handla om allt från en kultplats i Rytterne till senaste nytt från grävningar i Västerås centrum.

Inleder gör Ulla Bergquist från Länsstyrelsen. Hon kommer bland annat att berätta om hur vi vet var vi ska gräva.

-Det är otroligt roligt att kunna berätta om nya upptäckter och vår historia i länet igen efter ett uppehåll på grund av pandemirestriktioner. Det brukar vara många som är intresserade av det arkeologerna hittar, säger Ulla Bergquist på Länsstyrelsen.

Temadagen genomförs i Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås. Det är fri entré men platserna är begränsade. För att få en plats gör du en bokning via e-post till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se.

-Som deltagare behöver du vara på plats minst en kvart före föreläsningen startar så vi kan pricka av dig. Blir du sjuk eller inte kan komma måste du avanmäla dig på samma mejladress som du anmälde dig på. Då kan vi ge den platsen till personer som står i kö, säger Anna Blom Allalouf på Länsmuseet.

Under dagen kan du lyssna på föreläsningar på följande teman:

  • Gravar i Mälarbygden. Vid trafikplats Västjädra längs E18 har flera järnåldersfält undersökts under hösten. Katarina Appelgren, Fredrik Larsson och Anton Seiler från Arkeologerna berättar bland annat om hur gravarna utformats och vilka ritualer som utförts.
  • Guldet vid skålgropsstenen. Ingela Harrysson, Stiftelsen Kulturmiljövård, berättar om ett överraskande fynd vid ett stenblock med skålgropar.
  • Vikingatid och medeltid vid nya undersökningar i Västerås. Jonas Ros, Stiftelsen Kulturmiljövård, föreläser om undersökningar som utförts i Västerås och som berört stadsbebyggelse och gatumark.
  • Kult för levande och döda vid väg 56. Om en vikingatida kultplats och ett gravfält från yngre järnåldern kommer Anna Hed Jakobsson, Agneta Flood och Anna Lagerstedt från Arkeologikonsult att föreläsa om.
  • Västra Skälby än en gång – gravfält och boplats. Louise Evanni och Björn Holback från Arkeologerna avslutar dagen med att berätta om de fynd som hittats vid grävningar som har utförts inför bostadsbyggandet på Västra Skälby i Västerås. Här har bland annat ett välbevarat så kallat kortsvärd och en kam av älghorn hittats.

Temadagen arrangeras av Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum. Den pågår mellan 12.30 – 16.00 lördag den 23 oktober.

Kontakt