Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västmanlands vinnare av SKAPA-priset är utsedda

En grupp män och kvinnor står uppställda i ett rum med gul matta.

SKAPA-priset i Västmanland går till Prozaar AB och SKAPA-talang för unga innovatörer i Västmanland går till Cruitmed AB. Vinnarna går även vidare till den nationella tävlingen som avgörs under november.

15 oktober delade Minoo Akhtarzand, landshövding och nationell ordförande i SKAPA-stiftelsen, ut pris till årets vinnare av SKAPA-priset i Västmanland.

–Sverige rangordnas som ett av EU:s främsta innovationsländer. Stiftelsen SKAPA vill genom att lyfta fram, uppmärksamma och belöna nya uppfinningar och innovationer bidra till att Sverige fortsätter vara ett av de mest innovativa länderna i världen. Årets pristagare i Västmanland bidrar till att underlätta internationell handel samt rekrytering till tjänster inom sjukvården. Två innovationer som kommer att förenkla vardagen för många människor, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Vinnare av SKAPA-priset i Västmanland är Prozaar AB, Girts Putelis, Dennis Hilmarsen och Tobias Lundgren. Motivering:

“Med en unik online-marknadsplats som kopplar samman eventindustrins olika aktörer skapas förutsättningar till snabb och gränslös handel där resultatet blir avsevärda besparingar, välhanterade flöden och tillgång till globala resurser. Med anledning av detta bedömer vi att vinnaren av SKAPA-priset Västmanland, Prozaar, har potentialen att bli en framgångsrik affärsplattform inom den professionella AV-industrin.”

Vinnare av SKAPA-talang för unga innovatörer är Cruitmed AB, Milan Pishnemaz. Motivering:

”Med en digital plattform för att förenkla, underlätta och kostnadseffektivt automatisera anställning av läkare och sjuksköterskor inom sjukvården har årets vinnare av SKAPA-talang i Västmanland, Cruitmed, potential att på ett systematiserat sätt hantera den stora kompetensutmaningen inom sjukvården.”

Om SKAPA-priset

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris. Syftet är att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Det nationella SKAPA-priset delas ut vid en ceremoni i Stockholm 11 november.

Läs om tidigare pristagare. Länk till annan webbplats.

Kontakt