Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny informationsstig om flodpärlmusslor

Informationstavla vid en bäck.

Håltjärnsbäcken i ekopark Malingsbo är en av länets mest värdefulla vattenmiljöer i Västmanlands län. I bäcken trivs den ovanliga flodpärlmusslan och dess värdfisk öringen. Här finns nu en ny informationsstig, Vattenslingan, som är väl värt ett besök för mussel- och vattenintresserade.

På invigningen i slutet av september deltog representanter från Länsstyrelsen, Sveaskog, Skogsstyrelsen och SLU Skogsmästarskolan tillsammans med inbjudna aktörer från Skinnskattebergs kommun, Mellanskog, Sportfiske för Morgondagen, Naturskyddsföreningen och näringsidkare i området. Officiell invigningstalare var författaren Ingemar Johansson som skrivit böcker om trakterna i Baggå.

-Syftet med Vattenslingan är att berätta om de värden som finns i vatten och skogsbrukets hänsyn till värdena. Här är en fridfull plats där du både kan lära dig mer om flodpärlmusslor och samtidig spana efter musslor och öring i bäcken, säger Gunilla Alm, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

På platsen finns även en så kallad "dikespluggutställning", där du kan se exempel på hur du kan lägga igen diken för att hålla kvar vatten i landskapet. Du har även möjlighet att se en naturlig våtmark på nära håll. Vid parkeringen i anknytning till Vattenslingan finns två picknickbord och en grillplats.

-Du behöver ta med egen ved om du vill grilla, säger Gunilla Alm.

Vattenslingan är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog och SLU Skogsmästarskolan och har tagits fram inom EU-projektet Grip on LIFE IP. Projektet pågår till 2025.

Se en film från Vattenslingan.

Kontakt