Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige fortsätter att utveckla totalförsvarsförmågan

Berg och dalgång, blå himmel med skinande sol.

Foto: Hampus Hagström, Försvarsmakten

TFÖ 2020 är den första övningen på flera decennier då stora delar av totalförsvaret har övat tillsammans. Övningen har gett oss lärorika erfarenheter och vi har gemensamt tagit viktiga steg mot ett modernt totalförsvar.

I över ett och ett halv år har världen och Sverige dessutom levt med coronapandemin, vilket ställt stora krav på vår förmåga att tillsammans hantera en omfattande
samhällsstörning. Även dessa erfarenheter och lärdomar tar vi med oss in i den
fortsatta totalförsvarsplaneringen.

Övningsledningen för TFÖ 2020 har tagit fram ett seminarieunderlag som tar
tillvara såväl lärdomar från pandemihanteringen som viktiga kärnfrågor för den
fortsatta totalförsvarsutvecklingen.

Länsstyrelsen Västmanland har nu genomfört seminariet och diskuterat erfarenheter och lärdomar som vi kan omsätta i åtgärder.

- Dagens seminarium har skapat ett mycket bra engagemang kring den viktiga fråga som totalförsvaret utgör, hos dem som har deltagit. Det är alltid givande att sätta sig tillsammans, diskutera och utbyta erfarenheter. Och även om vi under det senaste året har hanterat en pågående pandemi, så är det viktigt att stanna upp och reflektera kring våra erfarenheter och lärdomar. Dessutom är det nödvändigt att pröva perspektivet höjd beredskap, då exempelvis lagstiftningen skiljer sig åt i kris och i krig. Vi har tillsammans summerat seminariedagen genom att ta fram en åtgärdslista för vårt fortsatta arbete med att bygga vår totalförsvarsförmåga, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Kontakt