Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter tolv vargar i Västmanlands län

Länsstyrelserna i Västmanlands, Dalarnas och Örebro län har tagit gemensamt beslut om licensjakt efter varg 2022. Vinterns jakt för Västmanlands läns del omfattar totalt tolv vargar i Haraldsjönreviret och Snösjönreviret som ligger på gränsen mellan de tre länen.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2022 och pågår som längst till och med den 15 februari 2022. Samtliga revir som omfattas av årets licensjakt är gränsrevir.

Haraldsjönreviret och Snösjönreviret är belägna i landets mest vargtäta områden. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Reviren uppfyller därför de kriterier som Viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell jakt. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i något av jaktområden så kommer jakten att avlysas.

Bred förankring över länsgränser

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet bakom jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt. Årets samverkan har tydliggjort behovet av ett brett samarbete mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet* då tätheten av revir hittats längs med länsgränserna och det beslutade uttaget består av delade revir.

Licensjakten 2022 omfattar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet 5,5 revir, vilket motsvarar 33 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per revir enligt följande:

* I detta ingår Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Beslut om licensjakt efter varg 2022 Pdf, 741.4 kB.


Uppräkning av jaktuttag per revir och vilka län som är berörda.riv tabellbeskrivning här

Område/revir

Berörda län

Jaktuttag

Prästskogen

Delas mellan Gävleborg, Jämtland och Västernorrland

6 individer

Gullsjön

Delas mellan Dalarna och Gävleborg

6 individer

Haraldsjön

Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro

6 individer

Snösjön

Delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro

6 individer

Immen

Delas mellan Värmland och Örebro

6 individer

Rømskog

Delas mellan Värmland och Norge (räknas som halvt revir)

3 individer

Kontakt