Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västmanland har genomfört övning Höststorm

En ficklampa lyser i mörkret. Tre symboler visas, en gul cirkel, en orange romb och en röd triangel. Alla symbolerna har ett utropstecken inuti.

Bild: SMHI

Länsstyrelsen genomförde under vecka 38 en heldagsövning på temat höststorm. Samtliga krisberedskapsaktörer i länet och SMHI deltog i övningen. Bakgrunden till övningen är det nya vädervarningssystemet som införs i Sverige under hösten 2021.

- Länsstyrelserna har en utpekad roll i det nya systemet och ska ge återkoppling till SMHI på flertalet vädervarningsförslag innan varningarna beslutas och publiceras av SMHI, säger Veronica Gustavsson Lidman, övningsledare hos Länsstyrelsen.

Varningarna i det nya systemet utfärdas utifrån förväntade lokala och regionala konsekvenser av vädret och utifrån så kallade regionala tröskelvärden. Varningarna är därmed mer användbara för samhället än de vädervarningar vi har idag. Syftet i det längre perspektivet är att regioner, länsstyrelser, kommuner, näringsliv och privatpersoner alla ska kunna bygga en bättre krisberedskap.

- Det var en givande övningsdag. Vi har övat flera moment under dagen, allt från att förstå vädervarningarnas innehåll till analys av tänkbar påverkan som ovädret skulle medföra. Samtliga deltagare i länet var engagerade och på tå idag. Nu har vi endast detaljer kvar att justera innan konsekvensbaserade vädervarningar blir på riktigt, säger Veronica Gustavsson Lidman.

Konsekvensbaserade vädervarningar Länk till annan webbplats.

Kontakt