Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

För dig som har tillstånd för uppfödning av hund och katt

Fyra katter på en inhägnad altan

Efter ett förtydligande från Jordbruksverket så vill Länsstyrelsen upplysa om att alla kullar som föds hos en fodervärd, men som ägs av uppfödaren, räknas in i uppfödarens tillstånd.

Till exempel, föds det tre kullar hos uppfödaren och två kullar hos fodervärden, så ska uppfödaren ha tillstånd för minst fem kullar.

Grunden för detta är kravet på avelskompetens som skärptes i juni 2020. Så trots att kullarna föds hos en fodervärd så ansvarar uppfödaren för:

  • kompetens avseende avelsverksamheten, samt,
  • valet av rätt avelsdjur.

Uppfödaren ansvarar däremot inte för fodervärdens skötsel av djuren eller lämpligheten hos fodervärdens djurutrymmen.

Vilka djur räknas in i fodervärdens djurhållning, när behövs tillstånd?

Moderdjuret, samt även kullarna, räknas in i fodervärdens djurhållning - om antalet vuxna djur eller kullar hos fodervärden kommer över tillståndsgränsen.

Till exempel, har fodervärden nio egna vuxna djur och ett djur på foder, så ska fodervärden ha tillstånd för hållande av minst tio djur. I tillståndsprövningen för fodervärden ingår kompetenskrav som specifikt rör hållande och skötsel av djuren, samt lämpligheten av djurutrymmena.

Har du några frågor

kan du vända dig till funktionen för Veterinär och Djurskydd på telefon 010-224 96 00, öppen varje vardag mellan 09.00-11.00, eller via e-post till djurskydd.vastmanland@lansstyrelsen.se .

 

Kontakt