Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets krisberedskapsvecka har tema demokrati

Bilden visar en ljushårig kvinna som sitter i en soffa och läser på sin mobiltelefon. Texten lyder "Här stärker Rebecka Sveriges motståndskraft. Genom att kolla upp och vara pålästa genomskådar vi falska nyheter. Du är en del av Sveriges beredskap. Dinsäkerhet.se"

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ligger bakom. Kampanjen ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs i år vecka 39, (27 september – 3 oktober).

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa samhällskris.

Årets tema: Demokrati

I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. MSB:s tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Krisberedskapsveckans grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Krisberedskapsveckan i Västmanland

Några av länets kommuner ordnar aktiviteter under årets krisberedskapsvecka. Fagersta och Hallstahammar, med fler kommuner, kommer att lyfta information om krisberedskap på sina webbplatser och i sociala medier. Västerås stad kommer att ordna föreläsningar om personligt ansvar och krisberedskap för sina anställda. De kommer också att ha en aktivitet vid ICA Maxi Hälla lördagen den 12 oktober där de bl. a. delar ut broschyrer och visar krispaket. Vid det tillfället är det också tänkt att bli en podcast-inspelning med Kalle och Brita Zackari Wahlström. Zombieöverlevnadsexperten och sommarprataren Herman Greijer kommer under förmiddagen onsdagen 29 september att föreläsa på någon skola i Västerås. På kvällen, 18-19 håller han en öppen föreläsning på stadsbiblioteket Länk till annan webbplats..

För mer information om kommunernas aktiviteter under veckan, kontakta respektive kommun.

Länsstyrelsen ordnar tre webbinarier på tema demokrati och krisberedskap under vecka 39:

Demokrati i kris – främja, förankra, försvara och utveckla

Måndagen den 27 september 10.00-12.00

Det demokratiska systemets utsatthet talas det sällan om när samhället ska hantera kriser. Vad händer egentligen under en samhällskris med det politiska systemet, medborgarnas värderingar och tillit samt medarbetarnas prioriteringar?

Vad behöver vi fokusera på för att skapa resilienta organisationer som både hanterar ordinarie verksamhet, möter krisens utmaningar och värnar det demokratiska system vi har i Sverige?

Dessa frågor behandlas i webbinariet med Lena Langlet, chef för Demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner.

Hur påverkas barns rättigheter vid en samhällskris?

Tisdagen den 28 september 9.00-11.00

Vid en samhällskris så kan det uppstå stora utmaningar för att leva upp till de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen. När världen drabbades av covid-19-pandemin gjordes flera åtgärder på nationell, regional och lokal nivå i syfte att minska spridningen av covid-19. FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över situationen för barn, särskilt barn i utsatta situationer. Många barn påverkas allvarligt, både fysiskt, emotionellt och psykiskt, och kommittén uppmanar staterna att respektera barnets rättigheter när åtgärder vidtas vid en samhällskris.

Föreläsare: Kenneth Ljung, utredare vid Barnombudsmannen – Sveriges barnrättsmyndighet

Informationspåverkan: gör någon dina val, utan att du förstår det?

Onsdagen den 29 september 10.45-12.15

Informationspåverkan begränsar sannolikt redan idag myndigheters, regioners och kommuners förmåga att utföra sitt uppdrag. Det kan exem­pelvis handla om negativ påverkan avseende förtroende och tillit och det finns stora risker till självcensur hos förtroendevalda och tjänstemän. Illasinnad ryktesspridning och sofistikerad desinformation är ett hot mot välfärden och utmanar våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anton Lif, Combitech, är specialist på påverkansoperationer och kommunikation.

Kontakt