Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framgångsrik bekämpning av jättebalsamin på Malmön

En man och en kvinna klädda i gula varselvästar står framför höga växter med rosa blommor.

I början av augusti genomförde Länsstyrelsen en stor insats för att inventera och bekämpa växten jättebalsamin på Malmön i Köpings kommun. Jättebalsamin är en invasiv främmande art och räknas som ett hot mot biologisk mångfald i Sverige. I insatsen deltog även ett arbetslag Naturnära jobbare från Skogsstyrelsen.

Malmön utanför Köping är ett friluftsområde med utsikt över Mälaren. Längs den långa stranden växer vass och det är en miljö där den invasiva arten jättebalsamin kan trivas. Flera rapporter har också kommit, bland annat från Köpings kommun, att det växer jättebalsamin i området. För att få grepp på hur stor utbredningen var beslutade Länsstyrelsen att genomföra ett inventerings- och bekämpningsarbete i området under sommaren. I arbetet deltog ett arbetslag från Skogsstyrelsens Naturnära jobb. Naturnära jobb är ett regeringsuppdrag som riktar sig mot arbetssökande som är nyetablerade i Sverige eller som har varit arbetssökande under en längre tid.

-Engagemanget i arbetslaget var stort och i och med att vi var många hittade vi massor av jättebalsamin. Både enstaka plantor och mindre bestånd. Det största beståndet var på cirka 200 kvadratmeter och det tog flera timmar att bekämpa, berättar Zsombor Károlyi, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Bekämpningsarbetet gick till så att plantorna rycktes upp med rötterna. Blommorna med frökapslar klipptes av och lades i stora sopsäckar medan stjälkarna lämnades kvar på platsen. Sammanlagt fick arbetslaget ihop 14 säckar som kördes till återbruket för att sedan gå till förbränning.

Gruppen väckte uppmärksamhet under de två dagar de genomförde arbetet. Många boende passade på att ställa frågor och samtidigt berättade att arten hade spridit sig mycket i området de senaste åren.

-Jätteroligt att de boende var så intresserade av vårt arbete. Det gav oss tillfälle att berätta mer om problemet med invasiva växter. Vi gjorde en god naturvårdsinsats tillsammans under de här dagarna, säger Zsombor Károlyi.

Vill du veta mer om jättebalsamin och hur du kan bekämpa växten finns information på Naturvårdsverkets webbplats. Du kan även kontakta oss på Länsstyrelsen så berättar vi mer.

Kontakt