Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Talmansbesök för att fira demokratin

Bild på förste vice talman Åsa Lindestam

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag.

Riksdagens förste vice talman Åsa Lindestam besökte Västmanland 27-28 augusti för att samtala med bland annat studenter, skolelever och organisationer i civilsamhället. Besöket var ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Värd för besöket var landshövding Minoo Akhtarzand.

- Idag ser vi demokratin i Sverige som en självklarhet och tar den för given. Men demokratin behöver ständigt hållas levande och närvarande. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta med demokratifrågor och sätter fokus på att fortsatt kunna bestämma över våra liv och samhällets utveckling. Speciellt angeläget är det att de unga skolas in i demokrati och att de ser att de behöver föra arvet vidare från de många modiga och målmedvetna kvinnor och män som genomförde demokratiarbetet för 100 år sedan, för att vi ska leva i en demokrati idag och i framtiden, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Demokratin i Sverige och riksdagens demokratijubileum var i centrum för besöket. Under fredagen mötte förste vice talman Åsa Lindestam skolungdomar på Brinellskolan i Fagersta och Kopparlundsgymnasiet i Västerås. På programmet stod även ett panelsamtal på temat Demokratiskt utanförskap och hotat samtalsklimat på Mälardalens högskola.

Vid ett möte med representanter för Kvinnohuset, Länsbildningsförbundet och Västerås stadsmission var temat Civilsamhället som röstbärare, opinionsbildare och demokratiskola att diskuteras och vid ett besök på Vestmanlands läns tidning diskuterades framtidens medielandskap.

Därefter följde ett möte om demokratiskt utanförskap med representanter för projekten Tillsammans för psykisk hälsa – Senior, På lika villkor – ungdomar i utsatta områden och Loud girls – tjejer i rockband.

Programmet avslutades med invigningen av utställningen ”Fira demokratin” på Västmanlands läns museum. Medverkande var: förste vice talman Åsa Lindestam, landshövding Minoo Akhtarzand, länsmuseichef Jennie Schaffer, regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn, museipedagog Lena Engström Englin samt sång och musik av Tina Wilhelmsson.

Programmet var anpassat efter gällande restriktioner och sker delvis digitalt och delvis genom fysiska möten i anpassad form.


Deltagarna i panelsamtal på Mälardalens högskola om hur demokratin mår

Deltagarna i panelsamtal på Mälardalens högskola om hur demokratin mår i Sverige

Samtal på VLT om mediernas roll i demokratin

Samtal på VLT om mediernas roll i demokratin

Första vice ordförande Åsa Lindestam inviger utställningen på Västmanlands läns museum

Första vice ordförande Åsa Lindestam inviger utställningen på Västmanlands läns museum

Tina Wilhelmsson sjunger under invigningen av utställningen Fira demokratin.

Tina Wilhelmsson sjunger under invigningen av utställningen Fira demokratin.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas varje besök efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin!
Start - Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Hur styrs egentligen Sverige? Regeringsformen - en av Sveriges fyra grundlagar - är demokratins grund och beskriver hur landet styrs. I grundlagen finns också våra fri- och rättigheter.

Hur styrs Sverige? Länk till annan webbplats.

Kontakt