Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad framkomlighet i Asköviken

Smal, grusad stig som går längsmed ett grått staket i trä.

Under hösten kommer Länsstyrelsen att bredda och grusa stigar i naturreservatet Asköviken-Tidö. Syftet är att göra det lättare att ta sig fram i delar av reservatet med till exempel rullstol eller barnvagn.

Arbetet smygstartade redan under sommaren. Då röjdes buskar och träd bort för att kunna bredda den 1,7 kilometer långa stig som leder förbi fågeltornet vid Tornudden. Nu drar ett mer omfattande arbete igång. Bland annat ska en del av stigens sträckning dras om för att komma runt en brant backe. Även andra mindre höjdskillnader ska jämnas ut. Dessutom ska nya bänkar placeras ut längs stigen.

-Som det har varit fram till nu så har stigen varit smal och stening. Målet är att så många som möjligt ska kunna ta sig fram till fågeltornet, om än med lite assistans, säger Mats Harrysson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen.

När stigen är klar kommer fågeltornet vid Tornudden att få en rullstolsramp upp till tornets nedre plan. Det planet ska också byggas ut och bli 1,5 meter bredare. Även övriga anordningar som finns idag ska ses över och planen är att det ska tillkomma flera.

-Bland annat planerar vi att bygga en riktig rastplats med eldstad och tillsammans med Naturskolan anlägga stationer där barn på ett spännande sätt kan lära sig mer om naturen, säger Mats Harrysson.

Det kommer att bli lite stökigt med maskiner och material i området under hösten men även under arbetets gång kommer du att kunna besöka fågeltornet.

-Vissa delar av stigen kan stängas av och dras om tillfälligt så håll utkik efter information på plats, avslutar Mats Harrysson.

Kontakt