Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 31: Alla bär ett ansvar för att minska smittspridningen

En grupp unga människor dansar på en brygga.

Foto: Pixabay

Länsstyrelserna har i likhet med föregående vecka fokuserat på att vägleda och ge råd till verksamheter om vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelserna ser ett fortsatt behov av att kommunicera kring aktuella restriktioner och att alla bär ett ansvar för att minska smittspridningen. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 31.

Allt fler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar arrangeras och länsstyrelserna arbetar fortsatt med rådgivning samt genomför platsbesök för att tillsammans med arrangören gå igenom gällande lagstiftning. Länsstyrelserna rapporterar att de fortsatt får många frågor kring vad som gäller efter senaste förändringarna i restriktionerna. När det kommer till olika typer av arrangemang ställt oftast frågan om vem som bär ansvaret för att publiken ska hålla avstånd samt att arrangörer meddelar att det är utmanande att få allmänheten att hålla avstånd.

- Under sommaren har vi sett en ökning av evenemang och att allmänheten brister i att hålla avstånd. Vi måste alla komma ihåg att fortsätta hålla avstånd och respektera rådande restriktioner. På det sättet vi kan skydda varandra från att bli allvarligt sjuka i covid-19, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Dans är en komplex fråga

Länsstyrelserna ser att arrangemang som både har sittande eller stående publik samt sittande serveringsgäster är komplicerade att tillsyna på grund av att arrangemanget då omfattas av två olika covid-19 relaterade lagstiftningar. Detta medför bedömningsutmaningar, inte minst eftersom tillsynen genomförs av två olika tillsynsmyndigheter. Om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning arrangeras på ett serveringsställe måste publik och serveringsgäster sitta ner under sammankomster eller tillställningen. Det innebär att man inte får stå upp och dansa. En danstillställning eller liknande kan däremot arrangeras i en annan lokal eller på ett område som inte är ett serveringsställe förutsatt att arrangören följer maxantalbegränsningarna samt övriga smittskyddsåtgärder som anges i den tillfälliga covid-19-lagen.

Enligt rapporter har det förekommit dans på serveringsställen under gångna veckan och länsstyrelserna arbetar aktivt tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Polisen och berörda kommuner för att bedriva tillsyn i samverkan. Länsstyrelserna arbetar även med en tydliggörande promemoria kring vad som gäller för dans vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Informationstexter om detta kommer inom kort att publiceras på länsstyrelsernas webbplats.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 31. Pdf, 144.3 kB.

Läget i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län har under veckan främst arbetat med förebyggande tillsyn inför större idrottsevenemang. Information om pandemilagstiftningen har skickats till arrangörer och frågor från allmänhet och verksamhetsutövare har besvarats.

Länsstyrelsen ser fortsatt ett problem vid tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel konserter, som genomförs med anvisad sittplats utomhus vid en serveringslokal. Här gäller olika begränsningar enligt lagen om trängsel i serveringslokaler och enligt pandemilagen. Det innebär att under den tid som konserten pågår ska sällskap som är större än åtta personer dela upp sig på flera bord. Länsstyrelsen har valt att inte aktivt kontrollera sådana arrangemang, utan endast skicka ut information till verksamhetsutövaren.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt