Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 30: Många frågor kring pandemilagen kvarstår

Tävlande rallybil med publik

Foto: Pixabay

Länsstyrelserna har under föregående vecka fokuserat på att vägleda verksamheter och genomföra olika informationsinsatser för att öka kunskapen om vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 30.

Sedan de senaste lättnaderna i restriktionerna infördes den 15 juli får länsstyrelserna fortfarande frågor kring vad som gäller för olika verksamheter. Utifrån tillsynsbesök kan länsstyrelserna konstatera att vissa verksamhetsutövare har uppfattningen att alla åtgärdskrav och begränsningar nu är borttagna, medan andra fortfarande arbetar mycket aktivt med smittskyddsåtgärder. En del länsstyrelser märker dock av en minskning av antalet frågor om gällande restriktioner, vilket kan indikera att länsstyrelsernas kommunikationsinsatser nått fram.

- Vi ser att det fortfarande finns ett behov av att aktivt informera om vilka restriktioner som gäller och att verksamhetsutövare har ett ansvar för att begränsa antalet besökare så de kan hålla säkert avstånd och därmed minska smittspridningen, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

För att öka kunskapen om vad som gäller har länsstyrelserna gemensamt kommunicerat till allmänheten via inlägg i sociala medier om att alla restriktioner inte tagits bort och uppmanat allmänheten att fortsätta följa de råd och restriktioner som fortfarande gäller. Därtill har flera länsstyrelser genomfört tillsynsinsatser med fokus på att vägleda och informera arrangörer av både stora och små evenemang samt verksamhetsutövare exempelvis inom handeln om gällande regler. Dessa insatser har bland annat handlat om att genomföra platsbesök hos verksamheter men även återbesök hos verksamheter med tidigare noterade brister.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 30. Pdf, 136.2 kB.

Läget i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län har utfört tillsyn på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt en handelsplats. Tillsyn har utförts på ett stort historiskt evenemang, en konsertarrangör, en ishockeyarena, ett rallylopp samt en fotbollsmatch. Därutöver har en livsmedelsbutik kontrollerats.

Länsstyrelsen ser en problematik vid tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs med anvisad sittplats utomhus vid en serveringslokal, t.ex. konserter. Enligt lagen om trängsel i serveringslokaler gäller ingen begränsning av hur många personer som får sitta vid samma bord utomhus. Enligt pandemilagen får det sitta högst åtta personer i ett sällskap. Detta innebär att under den tid som konserten pågår ska sällskap som är större än åtta personer dela upp sig på flera bord. Länsstyrelsen har valt att inte aktivt kontrollera sådana arrangemang, utan endast skicka ut information till verksamhetsutövaren.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt