Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 29: Fler tillställningar arrangeras med allt fler deltagare

folkmassa som dansar framför en scen

Foto: Pixabay

Länsstyrelserna har sett en fortsatt ökning av antalet arrangerade evenemang och antalet deltagare. Dessutom har viljan att följa de restriktioner som gäller minskat bland verksamhetsutövare och allmänhet. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 29.

Antalet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har under förra veckan fortsatt att öka och det blir allt fler tillställningar och med fler deltagare. Genom kontakt med arrangörer av dessa evenemang märker länsstyrelserna att det finns en dålig kännedom om ordningslagen.

Engagemanget från verksamhetsutövare och allmänheten att följa restriktionerna upplevs som sämre än tidigare.

– Vi har fått rapporter från flera länsstyrelser om att det är mer folk i rörelse utomhus och i butiker, och att såväl verksamheter som allmänheten har börjat bete sig som att alla restriktioner lyfts, vilket ju inte stämmer. Vi har fortfarande ett antal restriktioner som ska följas för verksamheter och befolkning, säger Jesper Folkesson, vikarierande nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Verksamhetsutövare har hört av sig och bett om stöd i kommunikationen om att restriktionerna fortfarande gäller, en del besökare blir nämligen irriterade vid tillsägelse om att hålla avstånd. Det har blivit diskussioner med verksamhetsutövare om hur de gör för att klara lagstiftningen nu när maxantalet är borta. En del butiker behåller skyltarna om maxantal medan andra har tagit bort all information, inklusive den om hur smittspridning kan undvikas.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 29. Pdf, 204.3 kB.

Läget i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län har fortsatt med förebyggande tillsyn, det vill säga rådgivning och information till arrangörer av olika evenemang. Vi ser att det planeras för fler och större evenemang under de kommande veckorna och vi prioriterar vår tillsyn bland annat utifrån en bedömning av risken för smitta, evenemangets storlek och om det genomförs utomhus eller inomhus.

Under veckan har Länsstyrelsen bedrivit tillsyn av två tivolin och ett kommande historiskt evenemang.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt