Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljande enkät visar på små skillnader i upplevd trängsel

Ben och fötter i bussmiljö

Det är fortfarande tre av fem som upplevt trängsel det senaste dygnet. Men trängseln ser ut att ha förflyttats naturligt i och med sommarens inträde. Många fler verkar dessutom ha börjat umgås utanför det egna hushållet. Dessa tendenser visar den uppföljande enkät om trängsel som Länsstyrelsen har gjort.

I vår uppföljande undersökning om trängsel i länet kan vi utläsa att att andelen som upplevt trängsel det senaste dygnet inte förändrats mycket från maj, även om det är en liten minskning i procent.

Skillnaden från undersökningen i maj är däremot att trängseln med stor sannolikhet har förflyttats. Från arbetsplatser och skolor till köpcentrum, butiker och varuhus, till serveringsställen och offentliga platser utomhus. Det är troligen en stor andel som börjat umgås utanför det egna hushållet. Främst umgås man mycket mer med egna släktingar och vänner utomhus. I övrigt kan vi inte se några anmärkningsvärda skillnader mellan de två enkätundersökningarna.

Den första enkäten om trängsel i länet gjordes i maj och besvarades av 1 822 personer. Mellan den 30 juni och 14 juli gjorde vi den uppföljande enkäten, som besvarades 294 personer.

På grund av att svarsfrekvensen på den här uppföljande enkätundersökningen var så pass mycket mindre, så kan vi inte dra några stora slutsatser.

Enkätresultat från första enkätundersökningen

Enkätresultatet i siffror

  • 60 procent svarade att de har upplevt trängsel det senaste dygnet, dvs att personer varit närmare än 1.5–2 meter. Mycket liten skillnad från maj då siffran var 64 procent.
  • Miljöer där man främst upplevt trängsel på är köpcentrum, varuhus och butiker och liknande (86 procent). Serveringsställen som restauranger, krogar och caféer låg på andra plats (33 procent) och offentliga platser utomhus låg på tredje plats (23 procent). Skillnaden från förra enkäten är en tydlig ökning av trängsel på handelsplatser, serveringsställen och offentliga platser utomhus.
  • Trängseln har allra främst upplevts i Västerås, men även till en viss del i Sala och Hallstahammar.
  • 24 procent anser att andra har hållit avstånd enligt rekommendationerna på 1.5–2 meter, 40 procent svarade ”delvis” och 36 procent svarade nej. Ingen stor skillnad från maj, då 26 procent svarade ja, 33 procent delvis och 41 procent nej.
  • 87 procent anser att de själva försökt hålla avstånd till alla de mött, vilket är en knapp ökning från maj där siffran var 84 procent.
  • 43 procent har inte umgåtts med någon utanför det egna hushållet. I maj var det betydligt fler som avstod från umgänge, då siffran låg på 66 procent.
  • 42 procent har umgåtts med släktingar/vänner utomhus vilket är en stor ökning av umgänget jämfört med maj där siffran 18 procent. Umgänget inomhus var i juli 22 procent, i maj låg siffran på 18 procent.
  • En mycket liten ökning av umgänge med nya bekantskaper (både inomhus och utomhus), från 5 procent i maj till 9 procent i juli.
  • På frågan ”Följer du de restriktioner som finns” svarade 35 procent ”Ja, alltid” och 59 procent ”Ja, för det mesta”. 2 procent svarade ”Nej, inte alltid” och 4 procent svarade att de försöker men att vissa rekommendationer är otydliga. I stort sett liknande fördelning av svar som i maj.

Du som är intresserad kan få en sammanställning av enkätresultatet via e-post.

Kontakt

Helena Bergenhamn

Lägesbild/Genomförande