Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 27: förvirring om maxantal efter lättnaderna 1 juli

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Efter lättnaderna av restriktionerna 1 juli har Länsstyrelserna noterat att många verksamhetsutövare och arrangörer lägger allt för mycket fokus på maxantal på olika typer av tillställningar och dessvärre förbiser eller missar vad de faktiskt måste tänka på för just deras evenemang. Detta är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn som avser vecka 27.

Sommaren är här och 1 juli kom det, av många efterlängtade, beskedet att restriktioner ändrades så att bland annat allmänna tillställningar och offentliga tillställningar kunde ha fler besökare än innan. Veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn konstaterar att antalet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortsätter att öka. Samtidigt har inte alla arrangörer koll på läget.

- Vissa arrangörer förbiser eller missar till exempel att det inte går att anta att maxantalet automatiskt gäller deras evenemang. Man behöver göra en beräkning utifrån hur stor lokal man har eller hur stort evenemangets område är, förklarar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län som är nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Lagstiftningen behövs fortfarande

Även allmänheten har ett stort ansvar att fortsätta följa de allmänna råden, respektera de begränsningar i antal besökare som anges på olika platser och hålla avstånd när de till exempel går i butiker eller deltar i tillställningar. En del verksamhetsutövare drabbas av irriterade besökare som missförstått lättnaderna och tror att alla begränsningar togs bort 1 juli.

Rapporten visar även att tillsynshandläggare allt oftare möts av negativa attityder kopplat till tillsynen och bristande förståelse för att lagstiftningen fortsatt gäller och fortfarande behövs, i och med att smittspridningen gått ner. Men de åtgärder som kvarstår i covid-19-lagen är fortfarande jätteviktiga, förklarar Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

- Det är jättepositivt att smittspridningen minskat och vaccineringen löper på bra. Men det finns fortfarande risk att smittas och smitta andra med covid-19 när det skapas trängsel och man rör sig bland mer folk.

15 juli anpassas lagen ytterligare

Den 12 juli meddelade regeringen vilka anpassningar av restriktionerna som kommer gälla från och med 15 juli. Bland annat rör det kollektivtrafiken och den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som får vistas på en viss plats, så som handelsplatser, gym, museer och nöjesparker. Verksamhetsutövare kommer även fortsättningsvis ha ett ansvar att utforma sina verksamheter så att personer kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra och vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Morgonen den 15 juli kommer Länsstyrelsens webbplats vara uppdaterat med den gällande informationen och informera om ändringarna i sin helhet.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 27 Pdf, 125.5 kB.

Läget i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län har utfört förebyggande distanstillsyn och tillsyn på plats för idrottsarrangemang, konserter, ett friluftsmuseum och ett konstgalleri. Länsstyrelsen uppfattar att de arrangörer som länsstyrelsen hittills har utövat tillsyn gentemot har en stor medvetenhet kring gällande restriktioner. 

Länsstyrelsen bedömer att det behövs information till exempel till handelsplatser och sportanläggningar om vad i lagstiftningen som fortsätt kommer att gälla när restriktioner stegvis tas bort.

Flera verksamhetsutövare har planer på att anordna större evenemang i mitten – slutet av augusti och början av september. Merparten av arrangemangen är utomhusaktiviteter.

Efter lättnader i lagstiftningen den 1 juli ser Länsstyrelsen svårigheter vid tillsyn gällande serveringsställen. För verksamhetsutövare som omfattas både av trängsellagstiftningen och begränsningsförordningen är det inte helt lätt att bedöma vad som gäller. De båda lagstiftningarna är inte samordnade när det gäller antal personer som får ingå i ett sällskap vid serveringsställen, vilket kan skapa förvirring.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt