Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Nu kan äntligen fler gå på olika evenemang och delta i motionslopp då deltagartaken höjts för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Men trots lättnader kvarstår många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen, vilket har skapat en del förvirring kring vad som gäller för olika verksamheter. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 26.

En vecka har gått sedan steg 2 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Förändringarna som trädde ikraft 1 juli innebär höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för uthyrning av lokaler för privata sammankomster. I samband med detta infördes även särskilda regler för mässor som innebär att den som arrangerar en mässa ska vidta en rad åtgärder för att säkerställa att mässan kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Reglerna för mässor är i nu stort sätt lika som de för loppisar och marknader.

I samband med förändringarna i restriktionerna ser länsstyrelserna att en viss förvirring har uppstått bland verksamhetsutövare kring vilka begränsningar som råder för olika typer av verksamheter och sammankomster. I likhet med föregående vecka har länsstyrelserna fått rapporter om att en del verksamhetsutövare som bedriver handelsplatser uppfattat att maxantalet för butiker tagits bort, vilket inte stämmer. De åtgärder handelsplatser ska vidta enligt den tillfälliga covid-19-lagen gäller fortsatt även efter den 1 juli. Det har inte införts några lättnader för dessa verksamheter.

- För att tydliggöra vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen, även kallat pandemilagen, har länsstyrelserna uppdaterat sin webbplats samt genomfört ett antal kommunikationsinsatser riktade till olika verksamheter som handelsplatser och arrangörer av evenemang. De som är osäkra på vad som gäller nu efter den 1 juli är varmt välkomna att kontakta länsstyrelsen i sitt län för vägledning, säger Adina Grälls, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Besök länsstyrelsernas webbplats för mer information om vilka verksamheter och typer av sammankomster som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 26. Länk till annan webbplats.

Läget i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län har utfört förebyggande distanstillsyn och tillsyn på plats hos flera arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som marknader, rally och teater.

Under vecka 26 har Länsstyrelsen prioriterat tillsynen av just allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, eftersom vi bedömer att dessa arrangemang ökar i takt med att restriktioner lättas.

Länsstyrelsen bedömer att de arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som vi hittills har utövat tillsyn hos har en stor medvetenhet kring gällande restriktioner.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt