Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En halv miljon till fiskenäringen i Mälaren

Gös

Två fiskeföretag på Ängsö som drivs av Per och Alexander Vidlund har beviljats en halv miljon kronor tillsammans för sina satsningar på fiskeverksamhet i Mälaren.

I Västmanland finns det 24 yrkesfiskare som fiskar i Mälaren eller Hjälmaren. I Mälaren är det framförallt Gös, ål och gädda som fiskas kommersiellt.

- Pengarna ska användas till att köpa selekterande fiskeredskap, fiskförädlingsmaskiner och installera ett frysrum. Investeringarna höjer kvalitén på fisken, säger Helena Johansson, handläggare på Länsstyrelsen.

Per Vidlund (Ängsö fisk AB) har varit yrkesfiskare i Mälaren i många år. Alexander Vidlund är uppväxt med fisket i blodet och har gått i sina föräldrars fotspår. Han startade sitt eget fiskeföretag år 2015 då han lyckades få till nya arrendevatten i Mälaren. I hela Sverige finns det bara 14 yrkesfiskare under 30 år, varav Alexander är en.

- Fisket är en svår bransch att få ihop ekonomiskt, så det här beslutet är ett tacksamt tillskott, säger Alexander Vidlund. Han ser beslutet som att det finns en vilja att bevara yrkesfisket.

Det här blir det andra och tredje fiskeföretaget i Västmanland som får stödfinansiering under denna programperiod. Finansieringen sker inom Havs- och fiskerifonden 2014–2021.

Viltmat är ett prioriterat fokusområde i Västmanlands livsmedelsstrategi. Vildfångad fisk ingår i fokusområdet.

- Vi i Västmanland jobbar för att öka länets livsmedelsproduktion till 2030 och att öka produktionen av viltmat är ett steg i rätt riktning, säger länsfiskekonsulent Ronnie Hermansson.

Investeringarna dras igång under 2021 och ska vara klara 2022.

Kontakt