Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Pandemin utvecklas i rätt riktning då smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Över häften av den vuxna befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin. Detta har möjliggjort för regeringen att gå vidare med nästa steg planen för avveckling av restriktioner. Trots lättnader kvarstår dock många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 25.

Från och med den 1 juli införs ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär att fler kan delta på bland annat kulturevenemang. Fler tillåts också att delta i demonstrationer, vid motionslopp och liknande idrottstävlingar. Regeringen har även beslutat om att höja det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster. Särskilda regler införs även för mässor.

- Trots att flera lättnader införs kvarstår många av de tidigare beslutade restriktionerna. Det är viktigt att komma ihåg att även om deltagartaken höjs från och med den 1 juli, måste arrangörer säkerställa att evenemanget kan genomföras på ett sådant sätt att trängsel undviks och vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen. De restriktioner som finns ska följas så länge de gäller och länsstyrelserna bedriver aktiv tillsyn av evenemang för att säkerställa efterlevnaden, säger Andreas Ekberg, handläggare i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Insatser inför midsommar gav effekt

Inför midsommar genomförde länsstyrelserna omfattande kommunikationsinsatser och riktade informationsutskick både regionalt och nationellt. Ett proaktivt tillsynsarbete har löpt under våren där länsstyrelserna kontaktat arrangörer som vanligtvis anordnar midsommarfiranden och informerat om vilka krav på åtgärder som ställs för att arrangera en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

- Vi kan konstatera att informationen har nått ut och att man följt vår vägledning och det känns självklart väldigt bra. Genom att länsstyrelserna, i ett tidigt skede, kontaktade arrangörer och hembygdsföreningar som anordnar midsommarfiranden och förde en dialog kring hur firandet kunde genomföras smittsäkert var det många som valde att ställa in och satsa på nästa år istället, avslutar Andreas Ekberg.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 25. Länk till annan webbplats.

Läget i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län har gjort tillsynsbesök vid utomhusbassängbad i olika kommuner i länet. Anläggningarna har nyligen öppnat för säsongen. Tillsynen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är i första hand förebyggande och består till stor del av rådgivning och information om den lagstiftning som gäller. Vi bedömer att de verksamheter som vi haft kontakt med under veckan har bra kunskaper om de regler som gäller och goda rutiner för att följa lagstiftningen.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt