Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu flyger den fridlysta väddnätfjärilen

Orange, svart, gul och vit fjäril på lila blomma.

Under juni och juli flyger den sällsynta väddnätfjärilen i vårt län. Kanske kan du få syn på den när du plockar blommor till din midsommarkrans?

I vårt län har du störst chans att se väddnätfjärilar i Surahammars kommun, men den finns från Hallstahammar i söder till Norberg i norr.

Väddnätfjärilar lägger sina ägg på bladen av ängsvädd. Efter kläckningen övervintrar larverna på markens växtdelar till nästkommande vår. Under hösten kan du se dem bilda så kallade larvbon. Det är knytnävsstora bollar formade av spindelvävsliknande material där hundratals larver kan leva tillsammans. Inne i boet kan de hålla värmen bättre och utvecklas därför snabbare.

-Håll utkik efter väddnätfjäril när du går längs med diken, i kraftledningsgator eller i kanten till blötare myrmarker. Det är där ängsvädd trivs och det är där du lättare kan få syn på fjärilen, säger Karin Sandberg, biolog på Länsstyrelsen.

Fjärilen är fridlyst. Så fånga den inte utan njut av att se den fladdra förbi och påminna om att sommaren är här.

-Om du lyckas se fjärilen, rapportera gärna ditt fynd på artportalen.se, säger Karin Sandberg

Väddnätfjärilen och flera andra dagfjärilsarter minskar kraftigt i Sverige på grund av att de områden där de lever försvinner. De typer av ängs- och betesmarker där många fjärilsarter trivs har minskat dramatiskt. De marker som är kvar ligger idag som små isolerade öar i landskapet vilket gör det svårt för fjärilar att förflytta sig och föröka sig. Detta kan du läsa mer om i en rapport som Naturvårdsverket tagit fram.

Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vad innebär det att en fjäril är fridlyst?

Det betyder att man inte får döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in fjärilen. Det är också förbjudet att ta bort eller skada fjärilens ägg, larver eller bo.

Kontakt