Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av viltvårdsområde

Länsstyrelsen har den 28 maj 2021 efter ansökan beslutat om ändring med utökning av fastighet till nr 48 Boda Svartbäck viltvårdsområde. Ärende med diarienummer 218-590-2021.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Uppsala län. Skrivelsen med överklagandet skickas till Länsstyrelsen, Avdelningen för naturvård, 721 86 Västerås, och vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre veckor efter datum för kungörelsen.

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas. Handlingarna i ärendena finns hos Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 i Västerås, telefon till växel 010- 224 90 00, ange ärendets diarienummer.

Beslut med bilaga Word, 61.3 kB.

Kontakt