Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enkät visar att tre av fem har upplevt trängsel det senaste dygnet

Man ser benen på människor som står trångt tillsammans i en tågvagn eller på en buss.

Foto: Pixabay

Nio av tio anser att de själva följer restriktionerna för att minska smittspridningen och att de håller avstånd till andra. Men bara var tredje menar att andra gör samma sak. Det är en av slutsatserna från Länsstyrelsens enkätundersökning om trängsel i länet, som genomfördes mellan den 5 och 19 maj.

Syftet med undersökningen var att samla in information kring efterlevnaden av de restriktioner och rekommendationer som rör covid-19 i länet. Vi bad allmänheten att fundera över upplevelser av trängsel under det senaste dygnet. Resultatet är en temperaturmätare för länet och ger värdefull information till de handläggare som arbetar med tillsyn enligt covid-19-lagen. Vi kan också använda svaren för att fokusera våra insatser.

Vi fick in 1822 svar i undersökningen. Majoriteten av de som svarade var i åldern 40-69 år.

Resultatet

  • 64 procent svarade att de har upplevt trängsel – det vill säga att personer hållit mindre än 2 meters avstånd - under det senaste dygnet.
  • Den miljö där flest upplevt trängsel är i matbutiken, inklusive vid paketutlämning. Hela 70 procent av de svarande hade upplevt trängsel där. På plats nummer två kom "På mitt arbete" där 35 procent upplevt trängsel. På tredje plats kom ”I skolan”, där 16 procent upplevt trängsel.
  • 26 procent upplevde att personer runt omkring dem respekterat rekommendationerna och försökt hålla avstånd (minst 2 meter). 33 procent svarade ”delvis” och 41 procent svarade ”nej”.
  • Hela 84 procent menade att de själva försökt hålla avstånd på minst 2 meter till alla de mött.
  • 66 procent hade inte umgåtts med någon utanför det egna hushållet det senaste dygnet. 18 procent hade umgåtts med enstaka släktingar och/eller vänner utomhus. 18 procent med släkt eller vänner inomhus och 5 procent med nya bekantskaper (både inom- och utomhus).
  • På frågan ”Följer du de restriktioner som finns” svarade 37 procent ”Ja, alltid” och 53 procent ”Ja, för det mesta”. 3 procent svarade ”Nej, inte alltid” och 6 procent svarade att de försöker men att vissa rekommendationer är otydliga. 1 procent svarade ”Nej, jag orkar inte längre”.

Du som är intresserad kan få en sammanställning av enkätresultatet via e-post.

Kontakt

Jenny Sarlin

Lägesbild/Genomförande

Telefon 010-224 93 39