Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna lanserar webbplats om mänskliga rättigheter

Illustration av två händer som håller i en orange boll

Arbetar du i offentlig sektor och vill lära dig mer om mänskliga rättigheter? Länsstyrelserna lanserar en webbplats om mänskliga rättigheter som ett sätt att stödja dig i arbetet.

Webbplatsen är till hjälp för dig som vill stärka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

Webbplatsen Mänskliga rättigheter i offentlig sektor  Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Jönköpings län äger och utvecklar webbplatsen. Men innehållet på webbplatsen är nationellt och länsstyrelserna står gemensamt som avsändare. På webbplatsen kan du till exempel hitta de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige tillträtt, metoder för att arbeta rättighetsbaserat, fria webbutbildningar och mycket mer.

Sprider kunskap

Länsstyrelserna har ett samordnings- och utvecklingsuppdrag inom mänskliga rättigheter. Det så kallade MR-uppdraget innebär bland annat att länsstyrelserna ska sammanställa lägesbilder om efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden på regional nivå. Det handlar även om att stödja kunskapsspridningen om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter bland kommuner, regioner och andra berörda aktörer i länen.

Kontakt