Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var gärna med i vår undersökning om trängsel

Man ser benen på människor som står trångt tillsammans i en tågvagn eller på en buss.

Foto: Pixabay

Det är fortfarande en hög smittspridning av covid-19 i Västmanland och det är fortsatt viktigt att vi följer rekommendationerna. Med en enkätundersökning prövar Länsstyrelsen att ta hjälp av allmänheten för att minska smittspridningen.

Tanken är att du funderar över hur den senaste dagen varit och sen svarar på frågorna. Svara gärna på undersökningen en gång om dagen, eller så ofta du kan och vill, under svarsperioden. Enkäten ligger ute i två veckor och resultatet blir en temperaturmätare för länet.

Varför genomför Länsstyrelsen enkäten?

Vi har ett uppdrag från regeringen att följa efterlevnaden av rekommendationer och riktlinjer för att minska smittspridningen. Länsstyrelsen rapporterar varje vecka en sammanställning av hur vi i länet följer rekommendationerna. Länsstyrelsen ska även försöka identifiera områden och aktiviteter där det finns risk för ökad smittspridning. Enkäten kan också hjälpa Länsstyrelsen och länets kommuner i vår prioritering av tillsyn.

När enkäten är klar presenterar vi resultatet på vår webbplats.

Fyll i webbenkäten om trängsel. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jenny Sarlin

Lägesbild/Genomförande

Telefon 010-224 93 39