Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet överens om inriktning för idrott

Vid ett samverkansmöte den 3 maj beslutade länets aktörer om en inriktning för hur idrott kan bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt.

Länets kommuner, Region Västmanland, RF-SISU Västmanland och Länsstyrelsen har träffat en ny överenskommelse om gemensam inriktning för idrottsverksamhet i länet. Inriktningen grundar sig på smittläget av covid-19 i länet. Då det fortfarande råder hög förekomst av covid-smitta och att smittspårning visar att ett stort antal människor i alla åldersgrupper fortsatt smittas varje vecka, kan vi inte lätta upp alltför mycket på en gång. Vi behöver därför en successiv öppning som sker i faser. Denna inriktningen gäller i två veckor, från och med 3 maj till 16 maj, därefter tas nytt beslut.

Inriktningsbeslutet innebär att matchspel för unga födda 2002 och senare sker i den egna kommunen, eftersom den allmänna regionala rekommendationen om att begränsa icke-nödvändiga resor ligger kvar till 16 maj.

Det är också viktigt ur smittsynpunkt att det inte samlas människor runt om idrottsplanerna medan matcher/tävlingar pågår.

Inriktning för idrottsverksamhet U-Sam (från 3 – 16 maj)


Utomhusträning rekommenderas i så stor utsträckning som möjligt.

Träning kan utföras inomhus (med undantag för lagidrott och kontaktsport) och utomhus för alla åldrar.

Barn födda 2002 och senare får genomföra enstaka match eller tävling utomhus:

  • Maximalt en match eller en endagstävling per lag/idrottsutövare och vecka.
  • Matchen eller tävlingen genomförs lokalt inom den egna kommunen. Resan till och från matchen/tävlingen sker individuellt.
  • Inga cuper eller flera olika matcher/tävlingar mot olika lag/personer samma dag ska förekomma. Man ska möta så få människor som möjligt.

Träning och enstaka match/tävling förutsätter att man:

  • att man delar inte utrustning med varandra.
  • att man undviker gemensamma omklädningsrum.
  • att man reser till och från aktiviteten individuellt.
  • att individuell träning inomhus sker i mindre grupper om max 15 personer.
  • att folksamlingar eller publik ska inte förekomma.

Kontakt