Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stoppa Kvarkan

Ett stiliserat "S" med hästhuvud och texten Stoppa kvarkan 3-9 maj 2021.

Första veckan i maj uppmärksammar vi sjukdomen kvarka, en smittsam luftvägssjukdom som drabbar hästar och kan göra dem svårt sjuka. Drabbade stall behöver hållas isolerade under den långa sjukdomsperioden, vilket kan orsaka stora problem för hästverksamheter.

Syftet med kampanjen Stoppa Kvarkan är att öppet diskutera, öka kunskapen och ge stöd i frågor kring sjukdomen kvarka och hur du kan förebygga smittan. Följ gärna de aktiviteter som anordnas dagligen under veckan. I sociala medier hittar du aktiviteter under hashtaggarna #StoppaKvarkan och #StoppaSmittan. Du hittar också information om vad som händer under veckan på kampanjens webbsida:

Stoppa Kvarkanlänk till annan webbplats

Kvarka är en av flera anmälningspliktiga hästsjukdomar och i Västmanland anmäls varje år en handfull misstänkta och konstaterade fall till Länsstyrelsen. Veterinären som undersöker, provtar och behandlar hästar med misstänkt eller konstaterad kvarka ger också instruktioner om hur stallet bör isoleras.

”Många hästägare känner en stor oro när deras häst drabbas av en smittsam sjukdom" säger Magdalena Bostedt, länsveterinär på Länsstyrelsen. "Oron kan gälla att den egna hästen får allvarliga komplikationer, att den sprider smittan vidare till andra hästar och ofta känner man en skuldkänsla för de konsekvenser som en isolering innebär för det drabbade stallet. Kampanjen kan vara ett bra sätt att belysa frågor kring smittsamma sjukdomar i allmänhet och kvarka i synnerhet. En ökad kunskap kan också bidra till minskad stigmatisering, alla hästägare kan drabbas!”

Kampanjen pågår under perioden 3-9 maj 2021 och organiseras av Statens veterinärmedicinska anstalt. Andra myndigheter och olika hästorganisationer deltar. Det är första gången Sverige deltar i kampanjen, som startades i England.

Kontakt