Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Informationsträff om bedrägeribrott mot äldre

Äldre dam vid en dator

Bedrägerier mot äldre blir allt vanligare och bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura till sig större eller mindre summor. Länsstyrelsen, tillsammans med Polisen, Brottsofferjouren, pensionärsorganisationerna och Länsbildningsförbundet i länet, genomförde en digital träff för att informera och samtala om bedrägeribrott mot äldre den 26 april.

Under träffen deltog cirka 30 personer som fick information om Länsstyrelsens arbete med digitalisering, men även samordning av det brottsförebyggande arbetet. Länsstyrelsen lyfte att dagens informationsträff var ett bra exempel på att vi är flera aktörer som arbetar tillsammans för att förebygga brott.

Kommunpolisen Christer Örlund från Västerås inledde med att berätta hur arbetet mot bedrägeribrott bedrivs i Västerås. Arbetet började 2018 och har inneburit att ta fram informationsmaterial samt att träffa grupper för att informera och samtala om brotten. Polisen samverkar nu med olika aktörer i syfte att nå ut med information och i början av året skickades informationsbrev ut till äldre och anhöriga i Västerås.

Björn Sidenhjärta och Maria Karlsson från Polisen berättade därefter om vad bedrägerier är och hur arbetet mot bedrägerier bedrivs.

Romansbedrägerier är en brottstyp som ofta förekommer. Bedragarna kommer då i kontakt med sitt offer via exempelvis Facebook och kontakten kan pågå under längre tid i syfte att lura till sig pengar. Investeringsbedrägerier är också vanliga. Björn vill uppmana dig som vill investera att vända dig till en svenska bank och investera era pengar säkert.

Maria ställde en retoriskfråga till publiken ”Skulle du lämna din bostadsnyckel till någon du inte känner?” Svaret blir naturligtvis ”Nej”, och på samma sätt måste du tänka angående ditt bankID som också är en nyckel som du inte ska lämna ut till främmande personer.

Några tips från Björn och Maria:

  • släpp aldrig in någon i ditt hem som du inte känner och litar på
  • skaffa ett hemligt telefonnummer
  • logga inte in på ditt konto på uppmaning av någon annan
  • förvara ditt kontokort i en väska med dragkedja
  • vänd kortterminalen så att den bakom dig inte ser din kortkod
  • handla säkert på nätet, ex på faktura och av seriösa företag
  • var skeptisk, lägg på luren
  • ha inte dåligt samvete

Anders Westin från Västmanlands länsbildningsförbund berättade om digitala kurser som innehåller information om till exempel hur du använder bankID, internetbank, lär dig källkritik samt om olika digitala mötesplatsformar och hur du laddar ner e-böcker.

- ”Gå en studiecirkel tillsammans med dina kompisar”, var Anders råd till åhörarna. Han menar att det är roligare att gå tillsammans med andra och att få möjligheter att lära sig nya saker.

Carolina Edlund från länets brottsofferjour berättade om det stöd som erbjuds den som har blivit utsatt för brott. Brottsofferjouren är en ideell organisation som finns i hela landet och även lokalt i Västmanland. Stödet ges oftast på telefon och medmänsklighet och lyssnade är primärt. På jouren i Västmanland arbetar tre personer och målet är att erbjuda stöd till alla brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Ingen polisanmälan behövs för att få stöd, men däremot kan du få hjälp med att upprätta en anmälan. Stödet erbjuds och finns kvar så länge den stödsökande har behov av det, både innan, under och efter processen.

Kontakt