Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen och deltagare i projektet Kvinna in i Sverige har friluftsdag tillsammans

En man springer längs en stig.

Fredagen den 9 april träffar landshövding Minoo Akhtarzand deltagare i samverkansprojektet Kvinna in i Sverige. Tillsammans ska de utöva friluftsliv i tätortsnära natur i Skinnskatteberg. Friluftsdagen är en del i Länsstyrelsens arbete med att uppmärksamma Friluftslivets år 2021 och Landshövdingestafetten.

Landshövdingestafetten är ett gemensamt agerande från alla Sveriges landshövdingar. Stafetten innebär att varje landshövding ska genomföra en eller flera friluftsaktiviteter i sina län under 2021. Syftet är att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de nationella friluftspolitiska målen.

-Det är viktigt att uppmärksamma de positiva hälsoeffekter som friluftsliv har. Hela Sverige och inte minst vårt län med sin fantastiska natur bjuder på en rikedom av olika naturtyper och biologisk mångfald som genom allemansrätten är tillgänglig för alla. Jag tror också att friluftsliv kan vara extra viktigt nu under pågående pandemi, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Just friluftslivets betydelse för folkhälsan är något som har blivit tydligt i samverkansprojektet Kvinna in i Sverige. Projektet startade i januari 2019 och riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Många av de aktiviteter som kvinnorna fått genomföra under projekttiden är kopplade till naturen, både teoretiskt och praktiskt.

-Syftet med projektet är bland annat att deltagarna ska få ökad kunskap om det svenska samhället. En del i det är att lära sig om allemansrätten. Kvinnorna har vistats mycket ute i naturen under projekttiden. De har fått prova på att fiska, gå friskvårdspromenader och några har lärt sig att cykla. Som ett resultat av det har vi sett att flera deltageras hälsa har förbättrats, berättar Hanna Bergström, projektledare på Länsstyrelsen.

Under fredagens friluftsdag kommer landshövding Minoo Akhtarzand att träffa en mindre grupp projektdeltagare vid biblioteket i Skinnskatteberg. Därifrån kommer de tillsammans, men med corona-avstånd, att ta en kortare promenad till en skogsglänta. Där möter kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén upp. På programmet står bland annat utomhusgympa och picknick.

-Det ska bli fantastiskt roligt att få träffa kvinnorna i samverkansprojektet Kvinna in i Sverige. Det är ett helt unikt projekt och riktar sig till kvinnor födda i andra länder och med relativt kort vistelse i Sverige. Det ska bli roligt och intressant för mig som också har mina rötter i ett annat land att få träffa dem. Att få lyssna på deras tankar, upplevelser, deras förväntan och drömmar om det nya landet, avslutar landshövding Minoo Akhtarzand.

Kontakt

Ulrika Mogren

Friluftslivssamordnare

E-post till Ulrika Mogren