Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bli en förebild

Illustration med texten Jag är Rom.

Förebilder hjälper oss förstå vilka vi är, vad vi kan bli och vilken förmåga vi har. Förebilder motiverar och ger oss självförtroende. När människor som liknar oss gör bra saker inser vi att vi kan göra samma sak. ”Just nu pågår kampanjen ”Jag är rom!” med budskapet om hen vill vara en förebild för barn och unga? ”

Det är i samband med Romernas nationaldag den 8 april och 50 års jubileet som kampanjen startade i februari. Syftet med kampanjen är att lyfta fram romska förebilder. Romerna kom till Sverige redan på 1500 talet och idag det finns upp emot 100 000 romer med olika språkliga och kulturella variationer i Sverige. Folket till hör en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige. Till de nationella minoriteterna räknas också judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Internationella Romadagen firas till minne av den första internationella romska kongressen som hölls 8 april 1971 i London. Vid kongressen samlades representanter från 14 länder för att diskutera romernas framtid.

Torbjörn Messing, sakkunnig, på Länsstyrelsen i Västmanland har arbetat med mänskliga rättigheter under flera år och ser vikten av att lyfta fram romska förebilder för unga.

- Romer har utsatts för diskriminering och utanförskap i århundranden. Det har lett till att gruppen ofta beskrivs som offer, som i sin tur riskerar att bli en självuppfyllande profetia. Om omgivningen inte ser potentialen i alla talangfulla romer, och om de unga romerna inte har förebilder att se upp till, ökar risken att det blir ett socialt arv. Ungdomarnas drömmar kan släckas när de själva inte tror att alla positioner i samhället är möjliga för dem att nå, säger Torbjörn Messing.

Kampanj; Jag är rom! - Minoritet.selänk till annan webbplats

Kontakt