Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Betesmarker sökes i Västmanland

Sju kor och kalvar som står i en grupp och tittar mot kameran, de står i en betesmark.

Betande djur bidrar till att hålla landskapet öppet. Foto: Ylva Granath.

Nu när våren är här, närmar sig också betessäsongen. I Västmanland är det flera nötkreatursägare som behöver mer betesmark för sina djur. Trots att många djurägare har kontaktat Länsstyrelsens betesförmedling har det varit svårt att få tag i mark i länet. Nu uppmanar Länsstyrelsen markägare som har beten och hagar som inte används att höra av sig så att de kan komma i bruk.

För vissa lantbrukare är läget är brådskande:

”Får jag inte tag i mer mark får jag sluta med djuren”, säger Magnus Claesson, nötkreatursägare i Tortuna. ”Då försvinner 60 landskapsvårdare! Det är viktigt att stärka upp livsmedelproduktionen och landskapsvården, så det vore ju synd om jag måste sluta efter 40 år.”

Länsstyrelsens betesförmedling syftar till att para ihop djurägare som söker mark med markägare som har beten och hagar som inte används. I dagsläget finns närmare 40 intresseanmälningar av betesmarker som erbjuds eller sökes, men dessa är utspridda över länet och har sällan matchande önskemål. I en kommun söker någon bete för hästar, medan en annan erbjuder mark som är lämplig för får. Storlekarna på betesmarkerna har också varit olika. Ett problem är att den mark som har erbjudits är betydligt mindre än behovet hos framförallt nötkreatursägarna.

”Det är skralt, jag har fått tag i 6 hektar betesmark men skulle behöva över 100 hektar”, säger nötkreatursägare Mikael Jogevall i Munktorp.

Mer om betesförmedlingen

Den som är djur- eller markägare och är i behov av betesmark och den som har mark att erbjuda, anmäler intresse genom Länsstyrelsens webbformulär. I formulären lämnar man information om sina djur eller marker och önskemål kring geografi, storlek, djurslag, marktyp, stängsel och tillsyn. Matchande önskemål paras sedan ihop, för att förhoppningsvis leda till ett samarbete och att betesmarker kommer till användning.

Om betesförmedlingen och webbformulär

Att betesmarker sköts är viktigt för den biologiska mångfalden, kulturvärden och landskapsbilden. Djur som betar på naturbetesmarker kan också förebygga foderbrist så att fler vallar kan skördas för vinterfoder. Inte minst är det viktigt att stötta länets lantbrukare så att de kan fortsätta hålla landskapet vårdat och öppet.

Nu pågår SAM-ansökansperioden

Varje år vid den här tiden kan lantbrukare söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket, bland annat för nötkreatur och miljöersättningar för betesmarker. Årets ansökningsperiod pågår mellan 11 februari och 15 april, så det är hög tid att få till nya samarbeten mellan djur- och markägare.

Kontakt