Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbrotten av fågelinfluensa fortsätter i Sverige – skydda dina fjäderfän

Höns i en hönsgård.

Sedan november 2020 pågår det mest omfattande utbrottet av högpatogen fågelinfluensa någonsin i Sverige. Drygt 20-talet besättningar med tama fjäderfän har drabbats. Smitta har konstaterats både i stora kommersiella besättningar, viltfågelhägn, djurpark och i hobbybesättningar.

Skåne, Östergötland och Kalmar är värst drabbade men i takt med att flyttfåglarna drar sig norrut har även smittan förflyttats. Virus har nu påträffats hos vilda fåglar i bland annat Uppsala, Södermanland och Stockholms län och nu har även en hobbybesättning på Ekerö i Stockholms län konstaterats smittad.

Låt inte dina höns gå ute fritt ännu

Nu när det blir varmare är det lockande att släppa ut sina fåglar men på grund av att virus cirkulerar bland vilda fåglar i närområdet är det mycket viktigt att fortsatt följa Jordbruksverkets regler gällande skyddsnivå 2 som innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om det inte är möjligt ska de hållas inhägnade utomhus och ges foder och vatten inomhus eller under skydd utomhus. För hobbyhöns gäller också att fåglarna bör hållas inomhus eller inhägnade utomhus samt utfodras inomhus eller under tak.

För fjäderfän som hålls i restriktionsområden runt smittade besättningar gäller skyddsnivå 3 vilket innebär ytterligare skärpta krav.

Håll koll på djurhälsan

Du som djurhållare behöver vara uppmärksam på hur djuren mår för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa i din besättning. Ta kontakt med veterinär så snart du ser symtom på sjukdom, var uppmärksam på om fåglarna visar förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Rapportera gärna in fynd av döda vilda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). De är fortsatt intresserade av att övervaka smittspridning bland vilda fåglar.

Denna virustyp är mycket smittsam mellan fåglar men smittsamhet till människa bedöms som låg. Vid hantering av döda fåglar ska man ändå vidta försiktighetsåtgärder och använda handskar och munskydd, ta gärna råd av veterinär eller SVA.

Kontakt