Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets kommuner överens om idrottsverksamhet för barn

Underdelen av två par ben med skridskor på is.

Den 9 februari höll Länsstyrelsen ett digitalt möte med länets kommuner, Region Västmanlands smittskyddsläkare och RF-SISU Västmanland för att diskutera idrottsverksamhet för framförallt barn och unga i länet.

Syftet med mötet var att enas om hur kommunerna ska göra med enstaka matcher för barn. Även träning utomhus för vuxna och hur hallkapacitet beräknas diskuterades vid mötet.

Regeringen meddelade den 4 februari 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas. Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet pandemilagen samt föreskrifter och allmänna råd.

Uppdaterat 23 februari:

Kommunerna i Västmanland har antagit följande inriktning utifrån den bedömning som smittskyddsläkare Jan Smedjegård gjort av läget i länet:

  • Kommunerna i Västmanland avvaktar med att tillåta enstaka matcher, såväl inomhus som utomhus, för barn födda 2005 och senare. Beslutet gäller minst till den 9 mars, då det kan komma att omprövas.
  • När det gäller att tillåta utomhusträning för vuxna, fattar respektive kommun beslut om det utifrån sina förutsättningar och den smittspridning som sker i kommunen.
  • För att förhindra oönskat resande mellan kommuner, är kommunerna överens om att de kommuner som tillåter utomhusträning för vuxna låter befintliga bokningar ligga kvar i systemen, medan nya bokningar endast får göras av föreningar inom den egna kommunen.

Kontakt

Hanna Odén

Telefon 010-224 92 52