Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingestafett för att uppmärksamma Friluftslivets år – Luften är fri!

En svartklädd person åker långfärdsskridskor i gryningsljus.

Sveriges landshövdingar kommer inom arrangemanget landshövdingestafetten att genomföra friluftslivsaktiviteter under hela 2021 för att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Landshövdingestafetten är ett initiativ från landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, som bjudit in sina landshövdingekollegor på Sveriges länsstyrelser att under året genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län. Stafetten invigs under friluftslivets års invigningsvecka i januari (18-24/1-2021) och aktiviteterna genomförs sedan runt om i landet under olika delar av året. I Västmanland kommer landshövding Minoo Akhtarzand till exempel att följa med deltagare i samverkansprojektet Kvinna in i Sverige på en naturupplevelse.

- Jag har tillsammans med övriga landshövdingar i Sverige välkomnat inbjudan från min kollega i Uppsala län. Friluftslivets år och landshövdingestafetten är ett fantastiskt sätt att tillsammans med andra aktörer i länet, förutom att vi vill att fler ska upptäcka den unika naturen, skapa större förståelse för natur- och kulturvärden kopplat till friluftsliv, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden, med möjlighet att utöva friluftsliv i året om. Friluftsliv kan vara enkelt och tätortsnära och det finns en friluftsaktivitet för alla.

- Vi hoppas att fler ska upptäcka att friluftsliv är så mycket mer än vandra i svår terräng med en tung ryggsäck eller bestiga ett berg. Friluftsliv är helt enkelt olika saker vi gör utomhus efter vår egen förmåga och egna förutsättningar utan krav på att det ska vara tävling, avslutar landshövding Minoo Akhtarzand.

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv och att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Luften är fri invigs officiellt fredag 22 januari klockan 12.00-12.45 på projektets YouTube-kanal.

Webbplatsen Luften är frilänk till annan webbplats

Länk till invigningenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag.

Mål för friluftslivet

Kvinna in i Sverige

Kontakt

Ulrika Mogren

Friluftslivssamordnare

E-post till Ulrika Mogren