Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tjejjouren Ronja och Ronjapodden får årets jämställdhetspris i Västmanland

Foto av Tjejjouren Ronja

Idag mottog Tjejjouren Ronja och Ronjapodden Västmanlands jämställdhetspris 2020. Priset delades ut av Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet, vid en digital ceremoni.

- Vi är jätteglada. Det är en stor ära för oss! säger vinnarna.

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

”Tjejjouren Ronja och Ronjapodden vinner Västmanlands läns jämställdhetspris 2020 för det arbete de gör för att stärka unga kvinnor och tjejer. Verksamheten har en viktig roll för tjejer då den informerar om deras rättigheter. Det sker genom tjejgruppsverksamhet, information i skolor, sommarläger samt stöd i form av samtal, e-mail, chatt och fysiska träffar. Tjejjouren Ronja har blivit en viktig mötesplats och en trygg punkt för många unga kvinnor, där de kunnat få hjälp och stöd. Via Ronjapodden har de lyckats sprida samtal om ämnen som rör tjejer på ett lättillgängligt sätt. Det har resulterat i att fler tjejer nåtts av information och verksamheten har bidragit till att normalisera samtal om ämnen som tidigare varit tabu”

- Vi är mycket glada över att även i år, trots det märkliga pandemiläget, ha fått så många värdiga kandidater nominerade. Samtidigt har det inneburit att det inte har varit lätt att utse en vinnare. Alla kandidater har på olika sätt bidragit till ökad jämställdhet i Västmanland säger Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet.

Jämställdhetsrådet beslutade 2018 att införa Västmanlands jämställdhetspris för att premiera och stimulera ett aktivt jämställdhetsarbete i länet. Priset ska uppmärksamma en enskild person eller en organisation, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till att främja länets jämställdhetsarbete. Under hösten har allmänheten kunnat nominera kandidater. Bland dessa har sedan fem kandidater kvalificerat sig vidare till final, där var och en på olika sätt har bidragit till ett av de fem målen i Västmanlands jämställdhetsstrategi.

- Länsstyrelsen har stort fokus på jämställdhetsfrågor och ser jämställdhet som en viktig förutsättning för en positiv utveckling och ett hållbart samhälle. Därför vill vi inom ramen för Jämställdhetsrådet och med hjälp av det här priset öka uppmärksamheten på frågan, samtidigt som vi lyfter fram och sätter ljus på verksamheter som gör ett extra bra jämställdhetsarbete i länet.

Vår förhoppning är att den rådande situationen inte gör att fokus på arbetet med jämställdhet avtar. Därför vill vi med årets jämställdhetspris och pristagaren visa att arbetet med jämställdhet kan fortsätta varje dag och året om oavsett förutsättningar, säger Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet.

Läs mer om Västmanlands Jämställdhetsråd på http://ettjamstalltvastmanland.nu/ Länk till annan webbplats..

Övriga finalister till årets jämställdhetspris, som får hederspris, är:

Målområde 1 - Öka kunskap och bygga kapacitet:
ABB Electrification Motor Starting & Safety

Målområde 2 - Jämställd ekonomi:
Hallstahammars socialförvaltning, arbetsgruppen för ekonomiskt bistånd

Målområde 3 - Jämställd skola:
Rudbeckianska gymnasiet

Målområde 4 - Jämställd hälsa:
PeaceMaker Club

Målområde 5 - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra:
Tjejjouren Ronja och Ronjapodden

Kontakt