Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

8-regeln även för sittande publik

Idag har Länsstyrelsen Västmanland i samråd med smittskyddsläkaren fattat beslut om att regeringens regel om åtta personer i publiken ska gälla även för sittande publik. Beslutet träder i kraft tisdagen den 24 november samtidigt som regeringens beslut.

- Smittspridningen fortsätter att öka i hela Sverige och läget är allvarligt. I Västmanland har antalet covid-patienter ökat med femtio procent bara sedan förra veckan. För att mildra konsekvenserna av den ökade smittspridningen och därmed rädda hälsa och liv är det tyvärr nödvändigt att ytterligare begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

- Vi är medvetna och beklagar att detta nödvändiga beslut kommer att innebära konsekvenser för många verksamhetsutövare. Därför har vi lyft och betonat behovet av fortsatta och nya stöd till de branscher och verksamheter som drabbas hårt av beslutet samt vikten av meningsfull sysselsättning för äldre ungdomar, fortsätter Minoo Akhtarzand.

Regeringens beslut om ett tak på åtta personer vid offentliga tillställningar behöver gälla i hela landet. Länsstyrelsen har fått en del frågor, där många upplever otydlighet i gällande regler och rekommendationer. Det finns en risk att både allmänheten och arrangörer tycker att det blir otydligt med olika regler i olika delar av landet. Därför fattar nu Länsstyrelsen i Västmanland och alla övriga länsstyrelser likadana beslut i hela landet.

Beslutet gäller evenemang och tillställningar. När det gäller restauranger och caféer omfattas deras vanliga verksamhet av ett annat regelverk, förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Länsstyrelsens beslut gäller dock även för restauranger och andra serveringsställen när de anordnar evenemang som räknas som offentliga tillställningar, till exempel en konsert eller en teaterföreställning.

Begravningar är undantaget

Taket vid begravningar ska precis som regeringen beslutat vara 20 personer istället för åtta. Det förutsätter dock, som i alla sammanhang, att det finns möjlighet att hålla avstånd.

 

Läs hela beslutet om publiktak om åtta personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar - FAQ

Ja

I Västmanland gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”. Regeringen har dock gjort undantag från huvudregeln för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Ja

Från och med den 24 november 2020.

Såväl regeringens förordning som Länsstyrelsens föreskrifter gäller tills vidare, men kommer att ses över löpande. Utgångspunkten är att de inte ska gälla längre än 4 veckor.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen. Länsstyrelsen följer upp och rapporterar om efterlevnaden av de råd och föreskrifter som beslutats med anledning av pandemin.

Kontakt