Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kampanj för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Silhuett av kvinna som blir slagen

I november lanserar vi kampanjen Tillsammans mot våld. Satsningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens och länsstyrelsernas nationella kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. I över 300 butiker i landet visas bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp.

– Det är viktigt att alla som är utsatta för våld nås av information och stöd, inte minst nu när smittspridningen och isoleringen åter ökar. Därför är denna satsning viktig för att stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet, säger Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen Västmanland.

Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor. Eftersom pandemin medför begränsningar i sociala kontakter och möjlighet att träffa yrkespersoner, är det extra viktigt nu att så många som möjligt - både de som jobbar i hela landet och de som jobbar regionalt och lokalt - sprider informationen om stöd och hjälp på så många platser som möjligt.

Informationen till våldsutsatta sprids främst via affischering och inlägg i sociala medier. Lokala satsningar ska komplettera den nationella informationen som visas på ICA-butikernas skärmar. På det sättet hoppas vi fånga upp så många som möjligt av de individer som är utsatta för våld på olika sätt och som kan vara i behov av stöd och hjälp.

Mer information om kampanjen Tillsammans mot våld.länk till annan webbplats

En vecka fri från våld 2020

Aktiviteter i Västmanland under vecka 48

Alla aktiviteter är kostnadsfria! Vissa aktiviteter kräver föranmälan.

Aktivitet

Datum

Tid

Plats

Målgrupp

Sexualbrott mot barn på nätet –
så kan vi se, ställa frågor och hjälpa vidare
Webbsänd föreläsning med Caroline Engvall, författare till bland annat boken ”14 år till salu” . Caroline är journalist och författare och har vunnit flertalet priser för sitt engagemang kring sexualbrott mot barn.

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 16 november.

23 november

18.00-20.00

Webbsänd
föreläsning

Allmänheten

Missbruk, hemlöshet och våld i nära relationer
Sofie Berglund från Stadsmissionen samt Pernilla Börjesson och Torbjörn Messing från Länsstyrelsen föreläser om personer om befinner sig i missbruk och blir utsatta för våld i nära relationer. Dessa personers situation är komplex och de har ofta ett svagt samhällsskydd.

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 17 november.

24 november

9.00-11.00

Webbsänd
föreläsning

Allmänheten

Män, maskulinitet, varför slår män och vad kan vi göra åt det
Föreläsning av Thomas Wetterberg från Örebro läns Mansmottagning

Anmälan till louise.asplund@arboga.se.

24 november

18.00-19.30

Biblioteket,
Musikrummet i Arboga

Allmänheten

INSTÄLLD!

”Yalda förlåtelsens natt” - filmvisning och efterföljande samtal
Filmvisning och efterföljande samtal med Mehrdad och Zahra Darvishpour.

24 november

18.00-20.30

Bio Elektra Västerås

Allmänheten

Länskonferens - Allas rätt till ett liv utan våld -
vikten av våldsförebyggande arbete!

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel är våld som orsakar stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Genom det våldsförebyggande arbetet kan vi förhindra att våldet uppstår eller upprepas.

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 18 november.

25 november

8.30-16.00

Digitalt

Chefer och medarbetare inom socialtjänsten, rättsväsendet, sjuk- och hälsovård, ideella föreningar och andra intresserade.

Ensamkommande barn och unga utsatta för exploatering,
prostitution och människohandel
Ensamkommande barn och unga är bland de mest utsatta i vårt samhälle. Avsaknaden av socialt nätverk kan göra att de faller utanför samhällets skyddsnät och det finns en stor risk att de utsätts för exploatering, prostitution och människohandel. Konferensen ger en bred introduktion till hur man kan jobba med målgruppen samt hur situationen ser ut för många ensamkommande barn och unga.

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 20 november.

26 november

9.00-14.15

Digitalt

Socialtjänst, hälso-och sjukvård, statliga
myndigheter och ideella föreningar.

Att möta unga killar i hederskultur
Webbsänd föreläsning med Alán Ali, frilansföreläsare och ordförande i riksorganisationen MÄN. Föreläsning om hedersnormer och om hur man kan arbeta för att ge både ungdomar och vuxna som lever i hederskontext större förståelse för hur dessa normer påverkar och begränsar både individen och kollektivet.

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 19 november.

26 november

18.00

Digitalt

Allmänheten

Webbinarium om ekonomiskt våld - Vad är ekonomiskt våld och hur kan vi motverka det?
Ekonomiskt våld är en bland flera våldsformer, och handlar om att genom ett ekonomiskt övertag skaffa sig makt över sin partner. Det ekonomiska våldet tar sig uttryck till exempel genom att inte tillåta partnern att ha egna pengar eller kräva att partnern skriver på banklån och sms-lån.

Anmälan på Länsstyrelsens webbplats senast 25 november.

27 november

9.00-12.00

Digitalt

Socialtjänst och övriga intresserade

Ljusmanifestation Köping
Ljusmanifestation på torget. Fotoutställning. Köp gravljus att ställa på torget samtidigt som du tar del av fotoutställningen. Kvinnojouren KAK finns på plats för samtal.

Ingen föranmälan behövs.

27 november


Hökartorget Köping

Allmänheten

En vecka fri från våld – och full av kärlek!
Studieförbundet vuxenskolan webbsänder digitala samtal. Samtalsgruppsledare Tapio Kanerva har erfarenhet av att leda mansgrupper. Under vecka 48 samtalar han med tre män om att vara man och den mansbild de möter i samhället.

Ingen föranmälan behövs.

23/11, 25/11 och 26/11

13.30 - ca 14.00

Sänds digitaltlänk till annan webbplats

Allmänheten

Kontakt