Publiceringsdatum: 12 november 2020

Senast uppdaterad: måndag 16 november, 10.51

Publiktak på 50 personer och skärpta restriktioner

Tomma läktare på idrottsarena. Foto Scandinav bildbyrå.

I dag har Länsstyrelsen Västmanland med anledning av smittspridningsläget beslutat att gå tillbaka till ett publiktak på 50 personer i länet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Tidigare idag har Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Västmanland beslutat om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

— Utvecklingen i länet är oroande och det krävs därför att vi håller i och håller ut och ändrar vårt beteende i hela samhället. Det är allas personliga ansvar att få stopp på smittspridningen för att rädda liv och hälsa för sig själv och andra. Om vi inte tar krafttag nu, riskerar vi att kanske få värre situation än i våras med ännu större negativ samhällspåverkan på liv och hälsa men också på näringslivet säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Västmanlands län har under de senaste veckorna sett en oroväckande ökning av antalet bekräftade fall. De senaste dagarna har även antalet personer som behöver inneliggande vård ökat snabbt. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att införa lokala allmänna råd för Västmanlands län. Råden gäller från och med i dag och fyra veckor framåt.

Länsstyrelsen i Västmanland har också fattat beslut om att återgå till ett publiktak på 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från lördag 14 november till 10 december, men kan förlängas.

Beslut om föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av Covid-19PDF

Konsekvensutredning – förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar PDF

Lokala allmänna råd i Västmanlands län

De lokala allmänna råden innebär att du som bor eller besöker Västmanlands län bör:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför länet
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Region Västmanlands information om skärpta restriktioner mot smittspridning i Västmanlandlänk till annan webbplats

Detta innebär de lokala allmänna råden - Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

De lokala allmänna råden som riktar sig till arbetsplatser och verksamheter är exempel på åtgärder som kan underlätta för enskilda att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vilken eller vilka av åtgärderna som kan användas avgörs av den som ansvarar för verksamheten.

Det här är några exempel på åtgärder:

 • En verksamhet kan anpassa öppettiderna genom att utöka eller ändra tiderna så att risken för smittspridning minimeras.
 • Verksamheten kan ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka verksamheten.
 • Verksamheten kan informera om hur många som får samlas i lokalen samtidigt.
 • Verksamheten kan försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ.
 • Verksamheten bör informera om när det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans, om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Observera att skolor regleras i annan ordning.

Regional guidelines and restrictions in Västmanland county

From 12 November until 10 December, everyone in Västmanland county is urged to:

 • Refrain from visits to indoor environments such as shops, shopping centres, museums, libraries, swimming pools and gyms. Necessary visits to grocery stores and pharmacies are allowed.
 • Refrain from unnecessary journeys both within and outside your region or district.
 • Refrain from participating in gatherings such as meetings, concerts, performances, sports training, matches and competitions. However, this does not apply to sports training for children and young people born in 2005 or later.
 • If possible, physical contact with people other than those with whom you live should be avoided. This means, among other things, to refrain from arranging or attending parties and similar social gatherings.

Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical examinations. However, anyone with possible Covid-19 symptoms should avoid any close contact with other people.

Business owners and employers should take action to ensure that visitors and employees are able to follow the general guidelines in the event of a local outbreak of Covid-19.

Special restrictions

The 50-person limit at public gatherings and events will remain until 10 December.

Beslutet har fattats i dialog med smittskyddsläkaren för att minska den ökade smittspridningen i länet. Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har sedan tidigare (Förordning 1993:1632).

Ja, beslutet gäller alla kommuner i länet.

Beslutet gäller från och med den 14 november till och med den 10 december, men det kan förlängas.

Vid alla arrangemang som kräver tillstånd och som är en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Dessa arrangemang kommer fortsättningsvis ha ett publiktak om 50 personer.

Beslutet innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 50 deltagare. Det nationella undantaget som började gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte inom Västmanlands län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Beslutet innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare.

Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen t.ex. inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer.

Det nationella undantaget som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller alltså inte i Västmanlands län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Beslutet omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger m.m. omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de vanliga allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat sådana demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Privata tillställningar eller folksamlingar med folk som helt oorganiserat vistas på ett torg eller på allmänna färdmedel omfattas inte av begreppen (2 kap. 1-3 §§ OL).

Den som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Mer information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.

Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, t.ex. fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Syftet med de lokala allmänna råden är att bromsa det lokala utbrottet och minska smittspridningen i länet.

De lokala allmänna råden gäller från och med den 12 november till och med den 10 december. Beslutet om lokala allmänna råd kan eventuellt komma att förlängas.

Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i Västmanlands län, har utfärdat lokala allmänna råd för personer som vistas i Västmanlands län.

Kontakt

Erik Bergman

Kommunikationschef och pressansvarig

E-post till Erik Bergman