Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu förbereder länet Friluftslivets år 2021

Logga med texten "Luften är fri"

Under nästa år ska fler få möjlighet att upptäcka de positiva effekter som natur och friluftsliv kan ge. Då startat det nationella projektet Friluftslivets år 2021. Torsdagen den 5 november samlas olika aktörer kopplade till friluftsliv digitalt och på Aros Congress Center i Västerås för att gemensamt förbereda ett år i friluftslivets tecken.

Forskning visar att friluftsliv har positiva effekter både på hälsa, ekonomi och miljö. För att få fler att upptäcka friluftslivets positiva effekter startar det nationella projektet Friluftslivets år i januari 2021. Projektets syfte är att få fler människor att upptäcka friluftsliv och att långsiktigt fortsätta. Samtidigt ska olika aktörer kopplade till friluftsliv ges möjlighet att öka samarbetet med varandra.

Redan nu är förberedelserna igång. Den 5 november mellan klockan 13.00-17.00 genomför Länsstyrelsen ett uppstartsseminarium digitalt och på Aros Congress Center. Deltagarna kommer ifrån länets kommuner, Region Västmanland, ideella organisationer och kommersiella aktörer, markägareorganisationer, högskolor och myndigheter. Tanken är att ge länets aktörer en chans att knyta kontakter och få inspiration inför Friluftslivets år 2021.

- Med uppstartsseminariet vill vi skapa en mötesplats för länets olika friluftslivsaktörer. En utmaning just nu är så klart coronaviruset. Därför genomför vi seminariet till största del digitalt. Att det är digitalt innebär också att du därhemma kan ta del av föreläsningarna, berättar Ulf Sandström, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen.

Landshövding Minoo Akhtarzand inleder seminariet. Hon följs av ett antal inspirationsföreläsare från bland annat Mälardalens högskola, Svenskt Friluftsliv och Region Västmanland.

- Förhoppningen med dagen är att deltagarna kommer att knyta kontakter och genomför olika samarbeten under 2021. Alla vinner ju på att så många som möjligt har tillgång till och kan ha ett aktivt friluftsliv, avslutar Ulf Sandström.

Vad är Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 är ett nationellt projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Syftet med projektet är få fler människor att upptäcka friluftsliv och att öka medvetenheten om friluftslivets värde samt öka samarbetet mellan friluftslivets olika aktörer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med regeringens friluftslivspolitik. Det regionala arbetet utgår utifrån regeringens tio nationella mål för friluftsliv. Länsstyrelsens uppdrag är att tillsammans med länets olika aktörer bidra till att skapa större förståelse för natur- och kulturvärden samt ökad sysselsättning kopplat till naturturism och friluftsliv. Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla.

Länkar

Länk till seminarietlänk till annan webbplats

Program 5/11 länk till annan webbplats

Luften är fri - projektwebbplatslänk till annan webbplats

Friluftslivets år hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Friluftslivets år hos Svenskt Friluftslivlänk till annan webbplats

Sveriges Friluftsmål hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Kontakt