Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu börjar älgjakten

Älgtjur i havreåker Foto: Kerstin Alvinge

Älgjakten i Västmanlands län startar måndagen den 12 oktober. Älg jagas från och med en timme före solens uppgång fram till solens nedgång. Jakten i länet får på de flesta håll pågå till och med den 31 januari 2021. Du som vill ut och plocka svamp eller vandra ska inte känna dig rädd för att gå ut i skogen. Jägare vet att andra kan röra sig i markerna och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk.

Den 12 oktober startar älgjakten i länet. På många håll får den bedrivas till och med den sista januari 2021, beroende på om och hur marken är registrerad för älgjakt. Jakttider för att jaga älg i Västmanland är:

 • Älgskötselområde 12 oktober 2020–31 januari 2021
 • Licensområde 12 oktober 2020–31 januari 2021
 • Oregistrerad mark 12-14 oktober 2020 (endast älgkalv)

Fällda älgar ska rapporteras in till Länsstyrelsen senast 14 dagar efter fälldatum.

Information om jakttider i Västmanlands län jaktsäsongen 2020-2021 Word, 67.2 kB.

Fällavgifter för älg i Västmanlands län 2020-2021 Pdf, 165.7 kB.

Afrikansk svinpest och CWD

Under jakten kan du som jägare hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Det gör du bland annat genom att rapportera självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och inte slänga dina rester av matsäcken i naturen. Du kan också hjälpa SVA med provtagning av hjortdjur för att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD. Tänk även på att hålla avstånd till varandra under jaktmöten, fikapauserna och i slakteriet för att undvika smittspridning av Covid-19 jägare emellan.

Afrikansk svinpest (ASF) är en virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin (men inte människa). Den sprider sig snabbt i Europa och Asien och utgör ett stort problem för grisbranschen och samhället. Spridning kan ske mellan djur eller med material, kläder och livsmedel. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv. Det finns en tydlig risk att vi får in ASF i Sverige, och det är då mest sannolikt att det är vildsvin som drabbas.

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

Övervakning av ASF med jägarnas hjälp

Om sjukdomen etableras i Sverige är det nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så vi kan bekämpa den effektivt. Alltså är det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin som påträffas.

 • Rapportera självdöda vildsvin till SVA via webben eller genom att ringa till SVA. Telefon: 018-67 40 00. Webbplats: rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.
  Om du kan hjälpa till med provtagning får du instruktioner från SVA om hur du ska göra.
 • Släng inte resterna av din matsäck i skog och mark där vildsvin kan äta dem! Livsmedel såsom importerad kallrökt skinka och korv kan i värsta fall sprida ASF till vildsvinen. Därför ska alla matrester slängas i soporna.
 • Om du jagar utomlands i ASF-smittade länder kan du får smittat blod på dina kläder. Därför bör du rengöra dina kläder och utrustning från blodfläckar innan du använder dem i Sverige igen.

Om du har utländska jaktgäster bör du uppmana dem att rengöra kläder och utrustning på samma sätt innan de jagar i Sverige.

Om afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Om afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om övervakningen av ASF kan du kontakta

Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen, som också kallas avmagringssjuka, har även påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge, samt hos älg i Finland. Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången i våras hos två 16-åriga älgkor i Norrbotten.

Det finns olika varianter av sjukdomen. Fallen hos äldre älgar och kronhjort kan vara spontant uppkomna. Om det stämmer så kan den här varianten förväntas förekomma hos äldre hjortdjur oavsett vilket land de befinner sig i. Den variant som upptäckts på vildren i Norge verkar istället vara smittsam och liknar mer den variant av sjukdomen som sedan tidigare beskrivits från Nordamerika. Sjukdomen förefaller att inte drabba människa, men smittriskerna är inte helt utredda. Myndigheterna rekommenderar därför att man inte äter djur som bär på CWD.

Sjukdomen övervakas i två steg:

 1. En generell övervakning av sjuka och självdöda hjortdjur 2018-2020 på nationell nivå i hela landet enligt EUs rekommendationer och
 2. en intensivare utökad provtagning på normalskjuten älg och slaktad ren (rådjur i förekommande fall) 2019 i Norrbotten i det älgskötselområde där de två fallen hittades i våras. Särskild information om denna provtagning har spridits i det aktuella älgskötselområdet och tas inte upp här.

Nationell övervakning av CWD under 2018-2020

För att förstå vilken variant av CWD vi har i Sverige behövs mer kunskap om sjukdomens förekomst. För att få in den nödvändiga informationen behöver SVA hjälp med provtagning. De djurarter som ska provtas är rådjur, kronhjort och älg. Provtagningen inriktas på:

 • självdöda djur,
 • sjuka djur,
 • trafikdödade djur,
 • normaljagade djur som kasseras vid uppslaktning pga sjukdomstecken.
 • Endast djur över ett års ålder ska provtas.
 • Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen – inte i huvudet.
 • Om du sänder in prover kan du begära ersättning. Du kan få 300 kr per prov. Mer information om ersättning finns på Jordbruksverkets webbplats.

Övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Instruktion om CWD-provtagning Länk till annan webbplats.

Instruktion för eftersöksjägare Länk till annan webbplats.

På SVAs hemsida finns generell information om CWD, samt detaljerad information om CWD-övervakningen i Sverige.

Information om CWD Länk till annan webbplats.

CWD-övervakningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om övervakningen av ASF eller CWD kan ni kontakta Jordbruksverket eller SVA

Du som inte jagar kan vara i skogen under jakten

Du kan stöta på jägare under en stor del av året när du är ute i naturen. Flera arter får jagas under en lång jakttid. Du ska inte känna dig rädd för att gå ut i skog och mark under till exempel älgjakttiden. Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen. Jägarna känner till att svampplockare och andra människor kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två veckorna.

Kontakt