Publiceringsdatum: 15 september 2020

Senast uppdaterad: tisdag 15 september, 11.09

Sverige fortsätter att öva totalförsvar

Foto av totalförsvarets författningshandbok

Planeringen fortsätter för Totalförsvarsövning 2020 där samtliga länsstyrelser och totalt 400 aktörer övar på att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Flera delar har genomförts och nu återstår övningsdelar på regional nivå samt en nationell del där fokus är på prioriteringar av resurser. På grund av pandemin har övningarna flyttats fram och planen är att genomföra dem under senhösten 2020 samt under 2021.

– Att öva för att stärka vår kunskap och vår förmåga är såklart en viktig förutsättning för ett fungerande totalförsvar i länet. Under de rådande omständigheterna behöver vi dock fokusera resurserna på hanteringen av covid-19 och övriga ordinarie uppgifter, samtidigt som vi är måna om att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande fysisk distansering. Vi är därför glada över att den regionala övningen nu flyttas fram och ger oss chansen att vara med och öva längre fram, säger Landshövding Minoo Akhtarzand

Deltagare i övningen förutom länsstyrelserna är andra statliga myndigheter, regioner, kommuner, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Kyrkan samt frivilliga försvarsorganisationer. Alla övar för att tillsammans försvara Sverige. Övningen leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Ändrad tidplan och ändrade format

Den nationella övningsdelen består av tre delar. Sambandsprov, övning i att ta fram lägesbilder samt prioritering av resurser som exempelvis drivmedel eller sjukvårdsmateriel, i ett läge där Sverige är under angrepp. Den övningsdelen planeras pågå från slutet av året och in i nästa år.

De regionala övningarna som ännu inte hunnit genomföras senareläggs till 2021. Under coronapandemin har många organisationer fått hantera skarpa moment, som också ingår i övningen. Många av de som hunnit öva i de regionala övningarna berättar att man haft stor nytta av de erfarenheter man tog med sig från övningen under coronapandemin. I syfte att omhänderta erfarenheter, ser övningsledningen över möjligheten till att genomföra ett erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer. För att dela erfarenheter och diskutera hur man kan applicera den skarpa hanteringen under våren till ett totalförsvarsperspektiv.

Kontakt