Publiceringsdatum: 31 juli 2020

Senast uppdaterad: fredag 31 juli, 08.23

Södra Hammaren - länets äldsta naturreservat fyller 100 år idag

Trädtoppar av grönskande lövträd mot blå himmel.

Denna dag, den 31 juli 1920 bildades länets första naturreservat. Reservatet fick namnet Södra Hammaren. Ett jubileum var planerat men fick blåsas av på grund av omständigheterna kring coronaviruset.

Södra Hammaren ligger vid Hjälmaren i Arboga kommun. Här växer ek, ask, asp, lind, lönn och björk och vissa av träden är över 200 år gamla. Träden är en rest från när området var en slåtteräng och gräs och löv skördades för att bli foder till djuren under vintern. Idag ser du en frodig lövskog som fått utvecklas fritt utan inverkan av människor under 100 år.

-Det finns många roliga detaljer kring Södra Hammaren. Till exempel låg naturreservatet från början inte i Västmanlands län utan det är Länsstyrelsen i Örebro län som fattade beslutet om att bilda Södra Hammaren. Men sedan dess har länsgränsen flyttats och numera förvaltar vi den fina naturen i reservatet, säger Kristina Hanson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

-Att vårda, värna och levandegöra naturen är bland Länsstyrelsens viktigaste uppgifter. Vi är därför mycket stolta över vårt äldsta naturreservat Södra Hammaren som nu fyller 100 år. En aktningsfull ålder som vi hade planerat att fira stort, om de gällande omständigheterna med anledning av coronaviruset inte hade förhindrat det. Jag hoppas ändå att många får möjlighet att besöka vår hundraåring och jubilar på egen hand, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Från parkeringen är det cirka 1 500 meter till Södra Hammaren. Det är en promenad genom ett vackert öppet landskap med ekholmar. Promenaden går även igenom grannreservatet Norra Hammaren som bildades 2014. Genom de båda reservaten går en liten stig. Blomsterprakten är som störst om våren då marken är full av sippor och liljekonvaljer. Just nu under högsommaren är reservatet som en lummig grotta där man kan strosa under de höga trädkronorna och njuta av fågelsång.

Film om Södra Hammaren på Länsstyrelsens YouTube-kanallänk till annan webbplats

Södra Hammaren på Länsstyrelsens webbplats

Norra och Södra Hammaren på Naturkartans webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt